Latvijas tēls Krievijas medijos

N. Muižnieks
 

Projekta ietvaros pirmo reizi Latvijā veikta tik plaša Krievijas masu mediju analīze Latvijas tēla pētījumiem. Izmantots masu mediju monitorings laika posmam no 2002. gada janvāra līdz 2005.gada jūlijam. Pētījuma ietvaros analizēts Latvijas ekonomikas, vēstures, Latvijas krievu, Latvijas iestāšanās ES un NATO un latviešu kultūras atspoguļojums Krievijas medijos. Turklāt analizēti Krievijas socioloģisko aptauju dati par Latviju un Krievijas mediju vide, tās atkarība no valdības politikas. Projekta ietvaros sākts veidot atsevišķus datu failus par pieminētajām tēmām, kas būtu noderīgi arī turpmākiem pētījumiem.  Ierobežoto resursu dēļ faili pagaidām nav sagatavoti publicēšanai mājas lapā.  Ir sagatavots pētījuma publikācijas melnraksts. To rediģēt paredzēts 2008.gadā.