Akadēmiskais godīgums e-tehnoloģiju kontekstā: izpausmes, uzraudzība un kontrole

S. Lasmane

Lai izveidotu elektronisku rokasgrāmatu  akadēmiskajā  ētikā, kuras vietne ir LU mājas lapā ar nosaukumu Akadēmiskā ētika:

1) izstrādātas anketas un veikts pētījums par akadēmisko godīgumu (špikošana, plaģiāts, krāpšana utt.) Latvijas universitātē:

       1.1.        aptaujāti 500 studenti un 100 pasniedzēji ;

       1.2.        notiek datu apstrāde un analīze;

       1.3.        datu analīzes rezultāti tiks ievietoti LU mājas lapā

2) izstrādāti ieteikumi plaģiāta novēršanai (J. Kreicbergs. Datorprogrammu izmantošana plaģiātisma kontrolē)

3) apkopoti normatīvie akti, kas regulē plaģiātu un citus akadēmiskās ētikas pārkāpumus LU (Lauris Liepa)

4) izstrādāts akadēmiskā godīguma definējums un apkopoti pētījumi par to citās Universitātēs (Ivars Ījabs).

Rezultāti ir praktiski noderīgi LU izglītības kvalitātes un prestiža celšanai. Pētījums ir ierosinājis diskusiju par akadēmisko ētiku Latvijā. Tā process un rezultāti atvieglos LU personāla un studējošo Ētikas kodeksa izveidi un īstenošanu.

Pašlaik norit rakstu rediģēšana, lai tos ievadītu vietnē LU mājas lapas vietnē Akadēmiskā ētika.