Pētniecības grupa 'Lietišķā valodniecība'

I. Kramiņa

Projekta pirmā posma ietvaros (no 01.07.2007. līdz 31.12.2007.) pētniecības grupa ` Lietišķā valodniecība` sasniegusi plānotos mērķus un turpina pētniecisko darbību, lai sasniegtu arī tālākajos posmos paredzētos rezultātus.