Informācijas sabiedrības sociālās un tiesiskās problēmas un to risinājumi Latvijā

L. Frolova, U.Rozevskis, K.Balodis

Galvenie pētījumu rezultāti ir publicēti tīmeklī fakultātes mājas lapā, zinātniskā pētījuma gaitā sagatavotie materiāli ir izmantoti zinātnisko rakstu sagatavošanai krājumiem, tie ir izmantoti arī lekciju sagatavošanai Vadības zinību maģistru studiju programmā vairākos kursos.  Par šo pētījumu rezultātiem tiks ziņots LU gadskārtējā zinātniskajā konferencē.

Problēmas: ļoti īsais projekta pirmā gada izpildes laiks – tikai 7 mēneši, sākotnējā plānotā finansējuma samazināšana par 50%. Sadarbība ar Juridiskās fakultātes partneriem arī izrādījās ne visai veiksmīga.