Projekta nosaukums: Jauna tipa bezkontakta elektromagnētiskas vieglo sakausējumu degazācijas sistēmas izstrāde

Projekta līguma numurs: 1.1.1.1/18/A/149

Projekta partneri: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EPM Rīga”

Projekta īstenošanas termiņš: 36 mēneši (01.06.2019. – 31.05.2022.)

Projekta kopējais finansējums: 645 180,00 eiro, tajā skaitā publiskā finansējuma apmērs ir 596 791,50 euro (ERAF – 57,80%, valsts budžeta finansējums – 34,70%). LU budžets: 385180,00 eiro; SIA EPM Rīga projekta budžets: 2600000,00 eiro.

Projekta zinātniskais vadītājs: LU Fizikas institūta vadošais pētnieks Andris Bojarevičs, e-pasts: andris.bojarevics@lu.lv

Projekta administratīvais vadītājs: LU Fizikas institūta izpilddirektors Gints Rieksts, e-pasts: gints.rieksts@lu.lv

Projekta mērķis – izpētīt jaunu elektromagnētisko tehnoloģiju gāzes burbuļu izkliedēšanai šķidrā alumīnijā sakausējumu degazēšanai. Novērtēt degazēšanas tehnoloģijas efektivitāti un veiktspēju alumīnija degazēšanai rūpnieciskā mērogā.

Pēc sacietēšanas alumīnijs var saturēt gāzes ieslēgumus. Degazācija ir tehnoloģiskais starpposms ražošanā, lai aizvadītu ūdeņradi no no metāla. Šajā projektā mēs piedāvājam izstrādāt jaunu tehnoloģiju alumīnija degazēšanai.

Projekta galvenie uzdevumi:

1. Detalizēti izprast degazācijas procesā nosakošās fizikālās parādības un pierādīt pastāvīgo magnētu sistēmu spēju inducēt nepieciešamās šķidrā metāla plūsmas.

2. Validēt un attīstīt sākotnējās izpētes rezultātus, lai pārlecinātu industriju par tehnoloģijas spēju darboties.

Uzdevumi nosaka, kādi pētījuma rezultāti jāiegūst:

1. Rezultātiem jābūt gan eksperimentāli, gan teorētiski apstiprinātiem.

2. Izpēte jāveic industrijai atbilstošā mērogā (~vismaz 100 litri šķidra metāla mērogā).

3. Jāgūst apstiprinājums, ka degazācija tik tiešām noris – ūdeņradis tiek izvadīts no šķidrā metāla.

4. Šķidrajam metālam ir jābūt alumīnijam (vai tā sakausējumam), jo fizikāli ķīmiskā iedarbība citos metālos pie atšķirīgām temperatūrām var būt citāda.

Projekts nav saistīts ar saimniecisko darbību, un to īstenos Latvijas Universitātes Fizikas institūts (LUFI) un SIA EPM Rīga. Sadarbības rezultātā tiks veikts rūpniecisks pētījums, lai izpētītu un eksperimentāli pārbaudītu projektā piedāvāto elektromagnētisko degazatora tehnoloģiju. Kopīgi tiks radīta jauna zinātība.

Projekta galvenie rezultāti:

  • 7 oriģināli zinātniskie raksti;
  • 3 Analītiskie/ skaitliskie modeļi
  • 4 eksperimentālās iekārtas
  • 1 eksperimentālās iekārta-rūpnieciskā mēroga tehnoloģijas demonstrācijas iekārta
  • 1 zinātība

Šis projekts veicinās lietišķo metalurģiju un atbilst RIS3 prioritātei viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

 

Projekta informācija sadarbības partnera tīmekļa vietnē: https://www.epmriga.com/lv/

 

PROJEKTA ĪSTENOŠANA UN DARBĪBU IZPILDE:

1. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.06.2019. līdz 31.08.2019.

2. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.09.2019. līdz 09.12.2019.

3. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 10.12.2019.līdz 29.02.2020.

4. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.03.2020..līdz 31.05.2020.

5. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.06.2020.līdz 31.08.2020.

6. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.09.2020.līdz 30.11.2020. 

7. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.11.2020. līdz 28.02.2021. 

8. Par vidusposma zinātniskās kvalitātes izvērtējumu.

9. Projekta pārskats par paveikto laika periodā 01.03.2021. līdz 31.05.2021.

10. Projekta dalībnieki uzstājas starptautiskā zinātniskā konferencē EPM 2021

11. Projekta dalībnieki uzstājas starptautiskā zinātniskā konferencē UIE 2021

12. Projekta dalībnieki uzstājas virtuālajā starptautiskā zinātniskā konferencē LightMAT 2021

13. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 01.06.2021. līdz 10.12.2021.

14. Projekta pārskats par paveikto laika periodā no 11.12.2021. līdz 31.03.2022.

15. Projektā sasniegtie rezultāti uz 31.05.2022.