Projekta nosaukums: Žurnāla “Zvaigžņotā Debess” 2021.gada 4 numuru un astronomiskā kalendāra izdošana

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Projekta finansējums: 12 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekts paredz nodrošināt LU žurnāla “Zvaigžņotā Debess” 2021.gada 4 numuru un astronomiskā kalendāra izdošana redakcionālu sagatavošanu (rediģēšanu, maketēšanu) un tiražēšanu. Žurnāla redakcijas kolēģija: galvenais redaktors Dr. paed. Ilgonis Vilks, galvenā redaktora vietnieks Dr. sc. comp. Mārtiņš Gills, Anna Gintere, Dr. sc. ing. Jānis Kaminskis, Mg. sc. comp. Raitis Misa, PhD Artūrs Vrubļevskis, Mg. paed. Ieva Zarāne, Vents Zvaigzne. Literārais redaktors: Oskars Lapsiņš, maketētāja: Baiba Lazdiņa.

Projekta rezultāts:

2021. gadā izdoti žurnāla “Zvaigžņotā Debess” 2021. gada 4 numuri un astronomiskais kalendārs.