Projekta nosaukums: Žurnāla “Magnetohydrodynamics” izdošana 2021. gadā: 4 numuri angļu valodā

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Projekta finansējums: 12 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekts paredz nodrošināt LU zinātniskā žurnāla “Magnetohydrodynamics” 2021. gada 4 numuru redakcionālu sagatavošanu (rediģēšanu, maketēšanu) un tiražēšanu. Projektu realizē LU Fizikas institūta zinātniskais personāls: žurnāla “Magnetohydrodynamics” galvenais redaktors vadošais pētnieks prof. Andrejs Cēbers, redaktore zinātniskā asistente Svetlana Ščaņicina, projekta koordinators un maketētājs datordizainers zinātniskais asistents Vladimirs Žuks.

Projekta rezultāts:

2021. gadā izdoti žurnāla “Magnetohydrodynamics” 4 numuri angļu valodā.