Projekta nosaukums: Zinātniska žurnāla "Baltijas Psiholoģijas Žurnāls" (2021) izdošana

Projektu īsteno: LU Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: Aija Rozenšteine

Apstiprinātais finansējums: 2 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.09.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekta mērķis – zinātniska žurnāla "Baltijas Psiholoģijas Žurnāls" dubultnumura sagatavošana un izdošana.

Plānotais žurnāla numura apjoms: 9 raksti. Topošo žurnālu plānots iesniegt LU Akadēmiskajā apgādā rediģēšanai 01.11.2021. 

“Baltijas Psiholoģijas Žurnāla” mērķis ir būt par saziņas platformu psiholoģijas zinātnes pētniekiem, mācībspēkiem, doktorantiem un maģistrantiem un  publicēt augstas raudzes zinātniskus rakstus par teorētiskiem vai empīriskiem pētījumiem, kas balstīti kvantitatīvajā vai kvalitatīvajā pētniecības metodoloģijā. Žurnāls publicē rakstus angļu un latviešu valodā, un tas dod iespēju zinātniekiem un profesionāļiem no psiholoģijas un citām saistītām nozarēm iepazīties ar jaunākajiem pētījumiem, kas veikti Latvijā un citur pasaulē. Šī ir iespēja arī plašākai sabiedrībai Latvijā un citur pasaulē iepazīties ar pētījumiem, kam ir praktiska pielietojamība, tādējādi veicinot sabiedrības labklājību.  Žurnāls publicē zinātniskus rakstus no dažādām psiholoģijas apakšnozarēm: klīniskās, izglītības, organizācijas, juridiskās, sociālās, kognitīvās, personības un satiksmes psiholoģijas.

“Baltijas Psiholoģijas Žurnāla” ilglaicību apliecina tā regulārā publicēšana: žurnāls iznāk reizi gadā (kā dubults numurs), kopš 2000. gada. Galvenie redaktori: Ivars Austers, Ph.D, University of Latvia un Sandra Sebre, Ph.D, University of Latvia

Projekta rezultāts:

2021. gadā LU Akadēmiskajā apgādā izdots zinātniskā žurnāla "Baltijas Psiholoģijas Žurnāls" dubultnumurs.