Projekta nosaukums: Vadošā pētnieka Jāņa Virbuļa dalība starptautiskā zinātniskā pasākumā "8th International Building Physics Conference" (attālināti) ar ziņojumu "Numerical Model for Prediction of Indoor COVID-19 Infection Risk Based on Sensor Data", Kopenhāhenā, Dānijā no 25.08.2021. līdz 27.08.2021.

Projektu īsteno: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Projekta vadītājs: Jānis Virbulis

Projekta finansējums: 480.00 EUR