Projekta nosaukums: Starptautiskā zinātniskā žurnāla "Baltic Journal of English Language, Literature and Culture", 11. sējums, izdošana 2021. gadā

Projektu īsteno: LU Humanitāro zinātņu fakultāte

Projekta vadītājs: Monta Farneste

Apstiprinātais finansējums: 2 000.00  EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.06.2021.-31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekta mērķis: LU Akadēmiskajā apgādā izdot starptautiskā zinātniski-pētnieciskā žurnāla “Baltic Journal of English Language, Literature and Culture” 11. sējumu, kurā tiks publicēti 9 zinātniskie raksti. Tiks nodrošināta žurnāla izplatīšana gan recenzentiem, gan autoriem un citām augstskolām Latvijā un ārzemēs, kā arī žurnāla ievietošana EBSCO, WOS u.c. datu bāzēs. Šī gada jūnijā visi Web of Science Core Collection™ Emerging Sources Citation Index (ESCI)™ žurnāli, pie kuriem pieder arī “Baltic Journal of English Language, Literature and Culture”, tiks iekļauti Web of Science Journal Citation Reports (JCR)™izdevumā.

Žurnāla iepriekšējie sējumi ir pieejami LU Apgāda tīmekļvietnē un datu bāzē Google Scholar. Žurnāls ir iekļauts EBSCO datu bāzēs (kopš 2015. gada); Web of Science; Emerging Sources Citation Index (Clarivate Analytics bij. Thomson Reuters) – kopš 2017. gada; ERIH PLUS, NSD Index (Norwegian register for scientific journals, series and publishers) un MLA Directory of Periodicals (indexed by MLA International Bibliograhy) kopš 2018. gada.

Projekta rezultāts:

Publiskoti LU un citu Latvijas un ārvalstu augstskolu mācībspēku zinātniskie pētījumi, 2021. gadā izdots starptautiskā zinātniski-pētnieciskā žurnāla “Baltic Journal of English Language, Literature and Culture” 11. sējums.