Projekta nosaukums: Starptautiskā sēklu apmaiņas procesa nodrošināšana LU Botāniskajā dārzā 2021. gadā

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs

Projekta vadītājs: Dr.biol., vadošā pētniece Signe Tomsone

Projekta finansējums: 10 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Turpināt nodrošināt Botāniskā dārza ikgadējās saistības starptautiskajā sēklu apmaiņas procesā, kuras tas nodrošina jau vairāk nekā 90 gadus. Sēklu apmaiņai katru gadu vairāk nekā 500-600 taksoniem sēklas ievāc gan savvaļā, gan no augiem dārza kolekcijās. Augu nosaukumus apkopo katalogā Index Seminum, kas ir pieejams dārza mājas lapā botanika.lu.lv un ik pārgadus tas tiek atjaunoti izdots un nosūtīts dārziem un dendrārijiem, kas to vēlas saņemt drukātā formā. Pēc kataloga citi botāniskie dārzi savu kolekciju papildināšanai katru gadu pasūta LU Botāniskā dārza piedāvātās sēklas. Paralēli notiek arī pretējs process, kurā LU Botāniskā dārza kolekcijas papildina ar augiem, kuru sēklas ir pasūtītas no citu botānisko dārzu katalogos piedāvātajām sēklām. Paralēli Botāniskajā dārzā ir nodrošināta sēklu etalonu glabāšana.

Projekta rezultāts: nodrošināta Botāniskā dārza saistību nepārtrauktība starptautiskajā sēklu apmaiņā.