Projekta nosaukums: Monogrāfijas "The Little Country that Could: Latvian Economic Relations and Foreign Trade with Various Countries in the Interwar Period" izdošana

Projektu īsteno: Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Projekta vadītājs: Viesturs Pauls Karnups

Apstiprinātais finansējums: 2 000.00  EUR

Projekta īstenošanas periods: 31.07.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Mērķis – izdot Dr. oec., Prof. Viestura Paula Karnupa monogrāfiju "The Little Country that Could: Latvian Economic Relations and Foreign Trade with Various Countries in the Interwar Period". Darbā tematika ietver ekonomikas vēsturi saistībā ar Latvijas ekonomiskajām  attiecībām ar dažādām valstīm pasaulē. Autors savā monogrāfijā analizē Latvijas starpkara ekonomiskās attiecības ar mazāk pazīstām valstīm Latvijas ekonomiskā historiogrāfijā. Ierasti Latvijas starpkara ekonomikas pētniecība koncentrējusies  uz divām lielvalstīm – Vāciju un Lielbritāniju. Šajā grāmatā tiks apskatītas Latvijas ekonomiskās attiecības ar tādām valstīm kā Japāna, ASV, Austrālija, Polija, Somija, Indija, Turcija utt.. Grāmatā arī tiks apskatīti tādi vispārēji aspekti Latvijas starpkara ekonomikā kā, piemēram, lata devalvācija 1936.gadā un tās efekts uz ārējo tirdzniecību. Grāmata domāta ne tikai studentiem, vēsturniekiem un žurnālistiem, bet ikvienam, kuru saista minētā problemātika. Manuskripts sagatavots un darbs tiks izdots angļu valodā ar kopsavilkumu latviešu valodā.

Projekta rezultāts:

LU Akadēmiskajā apgādā izdota Dr. oec., Prof. Viestura Paula Karnupa monogrāfija "The Little Country that Could: Latvian Economic Relations and Foreign Trade with Various Countries in the Interwar Period"