Projekta nosaukums: LU Open Journal Systems (OJS) administrēšana un zinātnisko žurnālu darbības koordinēšana 2021. gadā

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds

Projekta vadītājs: direktore Aija Rozenšteine

Projekta finansējums: 26 207.81 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

1) sākt LU zinātnisko žurnālu vietņu sagatavošanu Open Journal System (OJS) platformā;

2) OJS bāzētu žurnālu mājaslapu adreses izveide;

3) izveidot vienotu žurnālu mājaslapu struktūru OJS;

4) izveidot vienotu žurnālu mājaslapu vizuālo tēmu OJS;

5) izvietot žurnālu redakcijas informāciju, vadlīnijas u.c. OJS;

6) iepazīstināt žurnālu redaktorus ar OJS;

7) piešķirt OJS lietošanas tiesības redaktoriem, sniegt atbalstu OJS lietošanā;

8) Crossref pakalpojumu, piemēram, līdzības pārbaudes (Similarity check) sistēmu Crosscheck, kuru iespējams savienot ar OJS, apzināšana un ieviešana;

9) datu apjoma statistika par žurnāliem datu apjoma rezervēšanai LU serveros – OJS darbināšanai produkcijā;

10) izvietot žurnālu OJS lapās brīvpieejas arhīvus;

11) turpināt informācijas ievietošanu LU tīmekļvietnes sadaļā "Zinātniskie žurnāli un rakstu krājumi";

12) piereģistrēt žurnālam Mechanics of Composite Materials krievu valodā DOI, kas būtu sasaistāms ar žurnālu angļu valodā, ko izdod Springer;

13) Magnetohydrodynamics žurnāla arhīva rakstu piekļuves politika un to ievietošana atvērtās piekļuves vidē;

14) DOI piešķiršana un reģistrēšana;

15) ISBN un ISSN reģistrēšana un izņemšana visiem LU izdevumiem.

Projektu realizē datubāzu administratore Ieva Tiltiņa.

Projekta rezultāts: LU zinātnisko žurnālu vietnes Open Journal System (OJS) platformā, Crossref pakalpojumu, piemēram, līdzības pārbaudes (Similarity check) sistēmu Crosscheck, kuru iespējams savienot ar OJS, ieviešana, kā arī DOI piešķiršana un reģistrēšana un ISBN un ISSN reģistrēšana un izņemšana visiem LU izdevumiem.