Projekta nosaukums: LU Latvijas vēstures institūta Etnogrāfisko materiālu krātuves darba nodrošinājums 2021. gadā

Projektu īsteno: LU Latvijas vēstures institūts

Projekta vadītājs: Dr.hist.h.c. Lilita Vanaga, LVI Etnogrāfisko materiālu krātuves vadītāja

Projekta finansējums: 13 450.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

  1. EMK 1950.–1970. gadu ekspedīciju neidentificēto fotonegatīvu (filmu rullīšu) sagatavošana ilgstošai glabāšanai – attīrīšana, sagriešana, presēšana, iesaiņošana apvalkā. 2021. gadā apstrādāt 1440 kadrus (24x36 mm, 40 fotofilmas, vidēji 36 kadri filmā). Negatīvu skenēšana; fotopozitīvu paraugu izdruka; negatīvu identificēšana  pa kadriem – laiks, sižets, vieta, iespējamais autors; - negatīvu inventarizēšana, novietošana ilgstošai glabāšanai.
     
  2. Turpināt pētnieču B.Zundes, A.Alsupes u.c. jaunienākušu neapstrādāto materiālu inventarizēšanu.
     
  3. Turpināt valodnieces un etnogrāfes Dainas Zemzares (1911.–1971.) 1940. gadu beigu Piebalgas ekspedīciju rokrakstu apstrādi, atšifrēšanu un inventarizēšanu.
     
  4. Turpināt elektronisko rādītāju papildināšanu publicēšanai LVI tīmekļvietnē.

Projekta rezultāts: tiek saglabāti un apstrādāti uzkrātie un jauniegūtie kultūrvēsturiskie materiāli, veicināta līdz šim nezināmu pirmavotu pieejamība pētniekiem un studentiem.