Projekta nosaukums: LU Botāniskā dārza augu kolekciju ģenētiskās daudzveidības transformācija zinātņu komunikācijas instrumentos

Projektu īsteno: LU Botāniskais dārzs

Projekta vadītājs: Asoc. prof. Uldis Kondratovičs

Apstiprinātais finansējums: 10 540.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 08.03.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekta mērķis ir izveidot jaunus starpdisciplinārus zinātņu komunikācijas instrumentus, izmantojot LU Botāniskā dārza augu kolekcijas.

Zinātnes popularizēšanai ir nepieciešami arvien jauni komunikācijas līdzekļi. Īpaši nozīmīgi tie ir jomās, kas ir iesaistītas bioloģiskās daudzveidības ģenētisko resursu saglabāšanā. No vienas puses bioloģiskās daudzveidības līdzsvars ietekmē visas sabiedrības ilgtspējīgu, kvalitatīvu eksistenci, bet no otras puses – sabiedrības izpratne tieši ietekmē dzīvo sistēmu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Augi nodrošina pārējām dzīvības formām nepieciešamo vidi, tādēļ projektā paredzēts izveidot vairākus komunikācijas instrumentus, balstoties uz LU Botāniskā dārza augu kolekcijām, Starpdisciplināro izglītības un zinātnes piesaistes punktu un uzkrāto informāciju – ilustrētu grāmatu, pastmarku un pirmās dienas aploksni, kā arī augu ex situ kolekcijām veltītu semināru, noformējot tā informatīvos materiālus.

Projekta izpildes gaitā paredzēts veikt šādus uzdevumus:

  • izmantojot augu ex situ kolekcijas, sagatavot un LU Akadēmiskajā apgādā izdot grāmatu “Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs”;
  • nodrošināt pastmarkas izdošanu un pirmās dienas aplokšņu sagatavošanu;
  • sagatavot ielūgumus uz LU Botāniskā dārza starpdisciplināro semināru.

Projekta rezultāts:

Izdota grāmata “Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs”, izdota pastmarka un informatīvs materiāls.