Projekta nosaukums: LU Baltijas – Vācijas augstskolu biroja darbības nodrošināšana 2021. gadā

Projektu īsteno: Latvijas Universitātes Baltijas – Vācijas augstskolu birojs

Projekta vadītājs: Ieva Pranka

Projekta finansējums: 10 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Latvijas Universitātes Baltijas – Vācijas augstskolu biroja plānotie uzdevumi projekta īstenošanas laikā:

  1. Augstskolu biroja darbības organizēšana un plānošana;
  2. Augstskolu biroja saimnieciskās darbības plānošana un nodrošināšana;
  3. Augstskolu biroja sadarbības nodrošināšana ar Latvijas Universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, DAAD un citām iesaistītajām organizācijām, kā arī ar citām Baltijas valstu augstskolām;
  4. Zinātniskās padomes sēžu sasaukšana un organizēšana, kā arī valdes sēžu tehniskā organizēšana.

Projekta īstenošanas gaitā Latvijas Universitātes Baltijas – Vācijas Augstskolu birojs veicinās tālāku sadarbības attīstību starp Baltijas valstu un Vācijas augstskolām un universitātēm, sekmējot projektu īstenošanu augstskolu zinātniskās sadarbības jomā starp Vāciju un Baltijas valstīm, kā arī organizēs zinātniskos pasākumus par dažādām tēmām, kuras saistītas ar aktuāliem jautājumiem Vācijā, Baltijas valstīs un Eiropas Savienībā, kuros uzstāsies vieslektori no Vācijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Projekta rezultāts:

Latvijas Universitātes Baltijas-Vācijas augstskolu biroja darbības turpināšana 2021. gadā ar mērķi sekmēt augstskolu un akadēmisko sadarbību starp Baltijas valstīm un Vāciju.