Projekta nosaukums: LKS-92 Ģeodēzisko novērojumu nullespunkta uzturēšana LU 2021. gadā

Projektu īsteno: LU Astronomijas institūts

Projekta vadītājs: Mg. Phys, pētnieks Kalvis Salmiņš

Projekta finansējums: 8 500.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Saskaņā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas likumu un MK noteikumiem Nr. 879 “Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi”, ir nepieciešams sasaistīt globālās pozicionēšanas tīkla 0. klases (G0) punktu Rīga, kurš ir arī nacionālās ģeodēziskās koordinātu sistēmas LKS-92 sākumpunkts, ar Zemi saistītām starptautiskajām koordinātu sistēmām. Šis punkts atrodas LU Astronomijas institūta Ģeodinamiskās stacijas (observatorijas) teritorijā LU Botāniskā dārzā Kandavas 2, Rīgā un to uztur šajā observatorijā veikta Zemes mākslīgo pavadoņu (ZMP) lāzerlokācija, Globālās satelītu navigācijas sistēmu (GNSS) mērījumi, kā arī gravimetriskie mērījumi. Observatorijā atrodas arī nacionālais smaguma spēka mērīšanas nullpunkts, kas atrodas pulksteņpagrabā.

Globālās satelītu navigācijas sistēmu (GNSS) mērījumi Rīgas ģeodinamiskajā stacijā tika uzsākti 1996. gada novembrī un kopš tā laika turpinās nepārtraukti. Sākot ar GPS nedēļu 1632 (17.04.2011.) stacija Rīga, 12302M002 ir iekļauta EUREF un IGS references staciju sastāvā kā “A” klases stacija. Eiropas GNSS tīklā tagad ir 85 “A” klases stacijas, kuru koordinātas var tikt noteiktas ar 1cm precizitāti jebkurai epohai tās darbības laikā. Tā darbojas nepārtraukti un ik stundu un pēc katras diennakts iegūtie mērījumi RINEX formātā tiek operatīvi nosūtīti uz GNSS apstrādes centru Frankfurtē pie Mainas. Kopā ar šiem datiem tiek sūtīti arī meteoroloģiskie dati – spiediens, temperatūra un gaisa mitrums, kuri tiek mērīti ik pēc 10 minūtēm ar automātisko meteostaciju Vaisala WXT-510. Dati no GNSS uztvērēja reālā laika veidā tiek pārsūtīti uz LĢIA LatPos serveri kā arī uz Eiropas datu centriem, Itālijā, Beļģijā un Vācijā.

Projekta rezultāts: nodrošināta Globālās satelītu navigācijas sistēmu (GNSS) mērījumu Rīgas ģeodinamiskajā stacijā nepārtrauktība, zinātniskie pētījumi un to atspoguļojums zinātniskās publikācijās.