Projekta nosaukums: Latvijas Universitātes “Zinātnes kafejnīcas” pasākumi 2021. gada pavasara un rudens semestros

Projektu īsteno: LU Komunikācijas un inovāciju departaments

Projekta vadītājs: Sindija Grāvere

Projekta finansējums: 2 640.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.02.2021.–30.11.2021.

Projekta apraksts:

Projekts paredz organizēt un vadīt brīvu diskusiju neformālā vidē par sabiedrību interesējošiem zinātnes jautājumiem. “Zinātnes kafejnīca” paver iespēju tikties ar dažādu zinātņu jomu ekspertiem un uzdot sev interesējošus jautājumus, lai noskaidrotu līdz šim neizprasto par kādu konkrētu zinātnes jomu. 2021. gadā plānotas četras “Zinātnes kafejnīcas”, no tām divas attālināti un divas klātienē LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3, Rīgā.

Projekta rezultāts:

2021. gadā īstenoti četri Latvijas Universitātes “Zinātnes kafejnīcas” pasākumi – divi pavasara un divi rudens semestros.