Projekta nosaukums: Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka – izglītībai un zinātnei, 2. kārta

Projektu īsteno: LU Akadēmiskā bibliotēka

Projekta vadītājs: Venta Kocere

Projekta finansējums: 10 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka ir Latvijas Universitātes pamatstruktūvienība – valsts nozīmes zināšanu centrs, vispārpieejama zinātniskā bibliotēka, intelektuālo vērtību glabātāja un uzturētāja, viena no senākajām grāmatu krātuvēm Eiropā. Tā nodrošina Latvijas un pasaules kultūras mantojumam nozīmīgu seniespiedumu un rokrakstu krājuma saglabāšanu un pieejamību, sekmē starpkultūru dialoga veidošanu un sadarbību starpnozaru pētniecībā, balstoties uz akadēmisko darbību. Akadēmiskā bibliotēka nodrošina lietotājiem bibliotēkas krājuma pieejamību un izmantošanu.

Projekta īstenošanas gaitā paredzēts veikt šādus uzdevumus:

  1. Informācijas resursu – grāmatu, rokrakstu un nepublicētu materiālu izvērtēšana, apstrāde un pieejamības nodrošināšana.
  2. Virtuālo izstāžu veidošana un pieejamības nodrošināšana tiešsaistē.
  3. Unikālu rokrakstu un seniespiedumu digitalizācija un pieejamības nodrošināšana tiešsaistē.
  4. Ilustratīvā materiāla – personu un vietu attēlu digitalizācija un digitālā arhīva veidošana.
  5. Krājuma restaurācija, saglabāšana un sagatavošana digitalizācijai.

Projekta rezultāts:

Nodrošināti jauni lietotājiem pieejami LU Akadēmiskās bibliotēkas informācijas resursi un pakalpojumi.