Projekta nosaukums: Infrastruktūra nanotehnoloģiju virziena attīstībai LU ASI

Projektu īsteno: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Projekta vadītājs: Roman Viter

Projekta finansējums: 9 900.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.10.2021.

Projekta apraksts:

Projekts paredz stiprināt LU ASI Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratoriju ar jaunu infrastruktūru un papildinot esošo aprīkojumu ar Linkam iekārtu, kas paredzēta foto luminiscences, foto strāvas un vadītspējas mērījumiem plašā temperatūras diapazonā (-195 0C - 600 0C) organiskiem, neorganiskiem un kompozītu nano materiāliem. Tā ļaus iegūt vietējo stāvokļu parametrus nanomateriālos, to koncentrāciju un kvantu efektivitāti. Nano strukturēto  materiālu elektronisko īpašību analīzei tiks attīstītas fotostrāvu un fotokatalīzes metodes. Paredzētais aprīkojums tiks izmantots sadarbībai ar LU partneriem (LU Ķīmiskās fizikas institūtā ar prof. D. Ertu un Medicīnas fakultātē ar prof. U. Riekstiņu), kā arī FMOF studentu laboratorijas  darbu apmācībai ( Dr.G.Kitenberga vadībā). Papildus tam iegādātais aprīkojums tiks izmantots, lai testētu jau sagatavotos paraugus LZP grantos un Horizon Europe projektos.

Projekta vadītājs: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūta vadošais pētnieks un Optisko biosensoru un funkcionālo nanomateriālu laboratorijas vadītājs Roman Viter.

Projekta rezultāts:

Iegādāta Linkam iekārta. No iekārtas darbības rezultātā iegūtajiem pētījumiem tiks sagatavotas publikācijas žurnāliem nanotehnoloģiju un biotehnoloģiju nozaru blokā, kur paredzams, ka publikācijas būs ar augstu citējamības indeksu, ko apliecina Dr. R. Viter iepriekš sagatavotās un iesniegtās publikācijas. Tiks izstrādāti jauni projektu pieteikumi.