Projekta nosaukums: Eiropas Zinātnieku nakts

Projektu īsteno: LU Zinātnes departaments

Projekta vadītājs: Ligita Liepiņa

Projekta finansējums: 10 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 10.03.2021.–30.06.2021.

Projekta apraksts:

Projekts paredz Latvijas Universitātei koordinēt Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu Latvijā 2021. gada 30. aprīlī laikā no plkst. 18:00 līdz 23:00.. Pasākuma tēma – Zinātnes daudzveidība nākotnei  parādīs pētniecības potenciālu un lomu Latvijā, veicinās pētnieku profesijas atpazīstamību, izgaismos programmas Apvārsnis 2020 projektu, sevišķi, Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitāšu atpazīstamību un zinātni kopumā.

Eiropas Zinātnieku nakts pasākumi Latvijā, sākot no 2006. gada, ir veiksmīgi īstenoti jau 14. reizi, pakāpeniski palielinājusies arī reģionu iesaistīšanās, 2018. gadā aptverot visus Latvijas reģionus. Programmas H2020 laikā un 2018.–2019. gadā Latvijas Universitāte bija lielākā un aktīvākā dalībniece Eiopas Zinātnieku nakts projektos. Šā projekta konsorcija pamatā ir tās pašas partnerorganizācijas, kurām ir nopietna un ilglaicīga pieredze iepriekšējo Eiropas Zinātnieku nakts pasākumu organizēšanā. Projekta partneriem vienojoties, tika pieņemts lēmums pasākumu 2021. gadā organizēt attālināti – platformā.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt plašākas sabiedrības, jo īpaši jauniešu, informētību par zinātni, kā arī iepazīstināt sabiedrību ar zinātnieka profesiju; parādīt tādu zinātņu ietekmi kā dabas zinātnes, sociālās zinātnes un humanitārās zinātnes ikdienas cilvēka dzīvē; tuvināt pētniekus Latvijas sabiedrībai un celt interesi par pētniecību. Eiropas Zinātnieku nakts laikā vairāki interesanti un interaktīvi pasākumi tiks organizēti Rīgā, Jelgavā, Ventspilī, Liepājā, Valmierā, Salaspilī, Rēzeknē, Daugavpilī, aptverot visu Latvijas teritoriju. 

Pasākuma realizēšanā un projektā piedalās: Latvijas Universitāte (projekta un pasākuma koordinators), Rīgas Stradiņa Universitāte, Daugavpils Universitāte, Vidzemes Augstskola, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, Liepājas Universitāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Latvijas Valsts mežu pētniecības institūts "Silava", Latvijas Sporta izglītības akadēmija, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija, Elektronikas un datorzinātņu institūts un Ventspils Augstskola.  

Ņemot vērā partnerorganizāciju daudzveidību, pasākumi plānoti par dažādiem pētniecības tematiem atbilstoši organizācijas specifikai. Piemēram, OSI – ķīmijā, RSU – medicīnā, LLU – lauksaimniecībā, JVLM – kultūrā un sociālajās zinātnēs,  LIEPU – aprites ekonomikā, dizainā; VA – datorzinātnē u.c. Lielākajās organizācijās, kas pēc savas būtības ir starpdisciplināras, piemēram, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte u.c., aktivitātes noritēs vairākās zinātņu nozarēs.  

Kopumā projekts ietver četras darba paketes. Pirmā darba pakete – reklāmas kampaņa. Komunikāciju un inovāciju departaments nodrošinās Zinātnieku nakts pasākuma LU staciju komunikāciju – izmantojot LU informācijas kanālus, kā arī nosūtot informāciju medijiem. Ņemot vērā, ka šogad LU veic visa pasākuma organizēšanu, jāorganizē arī kopējā komunikācija (attālinātā risinājuma platformas iekārtošana, reklāma, dizains u.c. darbības).  

Pasākuma realizācija (otrā darba pakete) tiek veidota fakultāšu un institūtu koordinatoriem, sagatavojot aktivitāšu sarakstu un aizpildot saturu. Pasākumam plānotas dažādas aktivitātes atšķirīgām virtuālo apmeklētāju grupām: lekcijas, diskusijas, viktorīnas, spēles, kā arī virtuālas tūres pa laboratorijām. 

Trešā darba pakete ir Ietekmes vērtējums, par kuru atbildīgā institūcija ir Valsts Koksnes Ķīmijas institūts. Ietekmes vērtējums tiks realizēts, izmantojot anketēšanas metodi. Ceturtā darba pakete ir projekta menedžments. Projekta semināri ar partneriem un LU iekšienē notiek Zoom un Teams vidēs.  

Projekta vadītāja LU Zinātnes departamenta vadošā eksperte Ligita Liepiņa.

Projekta rezultāts:

Veiksmīgi īstenots pasākums, Latvijai kopumā iekļaujoties Eiropas Zinātnieku nakts aktivitātēs kā asociētajam dalībniekam. Latvijas aktivitāšu norise redzama visas Eiropas mērogā.