Projekta nosaukums: Dalības maksa EUMETNET par 2021.gadu Automatic Pollen Detection Network programmas ietvaros

Projektu īsteno: LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

Projekta vadītājs: vadošā pētniece, Dr. geogr. Olga Sozinova

Projekta finansējums: 200.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 2021. gads

Projekta apraksts:

Nodrošināt dalības maksu Eiropas meteoroloģisko dienestu tīkla (EUMETNET) prestižajā AutoPollen (Automatic Pollen Detection Network) programmā par 2021. gadu. Latvija aktīvi piedalās programmā, kas apvieno plašu dalībnieku loku, EUMETNET dalībniekus, universitātes, pētniecības institūtus un citas organizācijas putekšņu monitoringa tīklā, kuras mērķis daudzu valstu reālā laika pētījumu rezultātu apmaiņa un vienota Eiropas automatizētā tīka izbūve.

Projekta rezultāts:

LU saistību nodrošināšana – dalības maksa par 2021. gadu EUMETNET Automatic Pollen Detection Network programmā