Projekta nosaukums: Coherent Verdi G18 Lāzera remonts

Projektu īsteno: LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

Projekta vadītājs: Dr.Hab.Phys., vadošais pētnieks Uldis Bērziņš

Projekta finansējums: 10 000.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.02.2021.–31.10 2021.

Projekta apraksts:

Lāzers Coherent Verdi G18 ir pamatelements vienotai lāzeru sistēmai (Inv. nr. 104509), kurā vēl ietilpst Titāna-Safīra lāzers Coherent MBR-110 un frekvenču dubultošanas modulis Coherent MBR-200. Kopējās remonta veikšanas un citas papildus izmaksas 37 043.15 EUR, t.sk.:

  1. nosūtīšana uz  remontu 485.15 EUR;
  2. remonts 29 800.00 EUR;
  3. budžetā iemaksātais PVN 21% 6 258.00 EUR;
  4. atgriešana no ASV  TNT + atmuitošana 500.00 EUR.

Pārējās remontam nepieciešamās izmaksas tiks segtas no citu projektu finansējuma.

Projekta rezultāts: ieguldījums lāzera Coherent Verdi G18 remontā turpmākai eksperimentu veikšanai un pētniecības projektu īstenošanai LU Atomfizikas un Spektroskopijas Institūta Atomfizikas, Atmosfēras fizikas un Fotoķīmijas laboratorijas telpās Šķūņu ielā 4, Rīgā.