Projekta nosaukums: CERN starptautiskās grupas darba sanāksme LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā Jelgavas ielā 3, Rīgā

Projektu īsteno: LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte

Projekta vadītājs: Andra Damberga

Projekta finansējums: 500.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 24.08.2021.–25.08.2021.

Projekta apraksts:

Baltijas pētniecības iestāžu darbības koordinācija ar CERN un ar to saistīto sadarbību un eksperimentiem; Baltijas starptautiskās multidisciplinārās doktora studiju programmas izstrāde augstas enerģijas fizikas un paātrinātāja tehnoloģijās: plānošanas sanāksme.

Projekta rezultāts:

Sagatavots CERN aktivitāšu plāns nākamajam periodam, iekļaujot nozares aktualitātes, veikti ekspertu precizējumi topošajā multidisciplinārajā doktora studiju programmā.