Projekta nosaukums: Augsti informatīvas datu bāzes izveidošana uz Šmidta teleskopa astroplašu arhīva digitalizācijas bāzes

Projektu īsteno: LU Astronomijas institūts

Projekta vadītājs: Dr.phys., vadošais pētnieks Ilgmārs Eglītis

Projekta finansējums: 12 800.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts: Baldones Šmidta teleskopa uzņēmumu arhīvs ir unikāla astronomisko fotogrāfisko plašu kolekcija, kas ir liela nacionāla bagātība ar lielu starptautisku nozīmi. Šādu arhīvu saglabāšanai visā pasaulē tiek veltīta liela uzmanība ne tikai to unikalitātes un neatkārtojamības dēļ, bet arī lielās startautiski nozīmīgas zinātniskās vērtības dēļ. Baldones Šmidta teleskopa uzņēmumu arhīvs 25 300 astronomisko plašu kolekcija, bez tam, salīdzinot ar citām ir unikāla ar to, ka satur regulārus novērojumus no 1966. līdz 2005.gadam t.i. gandrīz 40 gadu garumā izdalītos debess apgabalos. Tas dod iespēju izsekot ~3 miljardiem dažādās evolūcijas stadijās esošu zvaigžņu starojuma dinamiku šajā 40 gadu periodā. Šādu unikālu iespēju nedod neviena līdz šim zināmā datu bāze. Uzdevums svarīgs, jo attēli satur ~98% jaunas informācijas, kura vēl nav apgūta, apstrādājot manuāli šos novērojumus. Tādejādi tiks iegūta informācija par zvaigžņu dinamiku Galaktikā, par spožuma un krāsu mainību zvaigznēm dažādās evolūcijas stadijās, papildināti  komētu un asteroīdu novērojumu dati un līdz ar to netiks pazaudēta informācija par unikālām astronomiskām parādībām par kurām ir interese visplašākajā nozīmē astronomiem visā pasaulē,kā arī fiziķiem Zemes atmosfēras pētījumu jomā un Zemes civilizācijas drošības jomā no asteroīdu trieciena; lielo enerģiju daļiņu nestacionāro procesu jomā. Baldones Šmidta teleskopa arhīva saglabāšana un digitālā datu bāzes izveidošana nodrošinās Latvijas Universitātes un līdz ar to arī Latvijas zinātnes reitinga palielināšanos un citējamības pieaugumu vadošajos astronomiskajos žurnālos, strauju sadarbības iespēju pieaugumu, jaunu pētījumu projektu pieteikuma iespējas kā to parādīja 2020.gada projekta norise.

Projekta rezultāts:

  1. LU noslēgto starptautiskas sadarbības līgumu ar Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Galveno Astronomisko observatoriju un Nikolajevas Astronomisko observatoriju sekmīga izpilde, veicot nepieciešamos pētījumus, izmantojot Baldones Observatorijas instrumentālās bāzes sniegtās iespējas un nodrošinot to funkcionēšanu.
     
  2. Nacionālo bagātību sagalabāšana - Baldones Astrofizikas observatorijas Astronomisko uzņēmumu arhīva saglabāšana atbilstoši Starptautiskās Astronomu Savienības (IAU) 24. Kongresa rezolūcijai Nr. B3, 2000 par “Fotogrāfisko novērojumu informācijas saglabāšanu“.
     
  3. Jaunatnes piesaiste dabaszinību studijām un zinātnei. Neskatoties uz Covid-19 pandēmiju, Baldones observatorijā izveidotais Planetārijs 2020.gadā ir piesaistījis lielu interesentu skaitu. Lielākā daļa apmeklētāju ir dažādu klašu skolēni gada sakumā un ģimenes vasaras periodā. Tādejādi Observatorijai joprojām ir lieliska dabaszinātņu un astronomijas popularizācijas platforma, lai piesaistītu jauniešus studijām LU.