Projekta nosaukums: Atbalsts zinātnisku publikāciju "MUNICIPAL COASTAL GOVERNANCE SYSTEM DEVELOPMENT: TRIPLE GOVERNANCE DIMENSIONS PRINCIPLE" (I) un "MUNICIPAL INTEGRATED COASTAL GOVERNANCE APPROACH APPLICATION: DISCIPLINARY INSTRUMENTS AND COLLABORATION PRE-CONDITIONS" (II) publicēšanai 2021. gadā

Projektu īsteno: LU Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte

Projekta vadītājs: Raimonds Ernšteins

Projekta finansējums: 600.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 2021. gads

Projekta apraksts:

Piešķirto finansējumu paredzēts izlietot ar rakstu publicēšanu saistītu pakalpojumu – valodas korektūras un recenzēšanas apmaksai.

Publikācijas (I) autori: Maija Štokmane, Raimonds Ernšteins, publikācijas (II) autori: Maija Štokmane, Anita Lontone-Ieviņa, Raimonds Ernšteins.

Projekta rezultāts:

Publicēti divi zinātniski raksti starptautiski citētā zinātniskā izdevumā "22nd International Scientific Conference ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT", Faculty of Economics and Social Development of Latvia University of Life Sciences and Technologies