Projekta nosaukums: Atbalsts zinātniskās publikācijas "Effect of pretreated colza straw on the growth and extracellular ligninolytic enzymes production by Lentinula edodes and Ganoderma lucidum" publicēšanai starptautiskā zinatniskā žurnālā Fermentation MDPI, Submitted to section: Industrial Fermentation, Special issue: Bioconversion of Lignocellulosic Materials to Value-Added Product.

Projektu īsteno: LU Bioloģijas fakultāte

Projekta vadītājs: Gaļina Makarenkova

Projekta finansējums: 631.20 EUR

Projekta īstenošanas periods: 2021. gads

Projekta apraksts:

Piešķirtais finansējums paredzēts publikācijas sagatavošanas (article processing charge) apmaksai. Publikācijas "Effect of pretreated colza straw on the growth and extracellular ligninolytic enzymes production by Lentinula edodes and Ganoderma lucidum" autori: Galina Makarenkova, Valda Balode, Dzintra Zala, Elina Azena, Alexander Rapoport, Indrikis Muiznieks.

Projekta rezultāts:

Publicēts zinātnisks raksts starptautiskā zinātniskā žurnālā