Projekta nosaukums: Atbalsts LU Latvijas vēstures institūta Arheoloģisko materiālu krātuves LU ilgtermiņa saistību izpildei 2021. gadā

Projektu īsteno: LU Latvijas vēstures institūts

Projekta vadītājs: Mag.hist. Silvija Tilko, Arheoloģisko materiālu krātuves vadītāja

Projekta finansējums: 28 500.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.01.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

 1. Veikt dažādos laikposmos (1945.–2018.) ienākušo neidentificēto fotonegatīvu ar kultūrvēsturisku nozīmi digitalizāciju, nozīmības izvērtējumu un inventarizāciju.
   
 2. Turpināt ieilgušās darba apmaksas krīzes laikā krātuvē uzkrājušos ienākušo kultūrvēsturisko materiālu apstrādes darbus.
   
 3. Pļaviņu, Rīgas un Daugavpils HES zonas arheoloģisko objektu neidentificēto fotonegatīvu (filmu rullīšu) sagatavošana ilgstošai glabāšanai – sagriešana, presēšana, iesaiņošana apvalkā. Negatīvu digitalizācija.
   
 4. Negatīvu identificēšana  pa kadriem – laiks, sižets, vieta, iespējamais autors. Filmu kadru numurēšana, sagriešana, sarakstu veidošana un digitalizēšana. 2021. gadā, vienam darbiniekam paredzēts gadā apstrādāt 50 filmas. Tiks apstrādātas negatīvu kolekcijas: Asotes pilskalns, Plāteru – Spietiņu mežs, Spietiņu kapulauks un apmetne, Plāteru kapulauks un apmetne.
   
 5. Digitalizēt zīmētos lielformāta (A2, A1 un A0 izmērā) vienā eksemplārā esošos plānus uz lielformāta skenera (Tērvetes pilskalna kolekcija 941 plāns, Tērvetes priekšpils kolekcija 102 plāni, Ķīšukalna priekkšpils kolekcija 104 plāni, Reznu kapulauka kolekcija 127 plāni, Vampeniešu I un II kapulauku kolekcijas 577 plāni, Raušu kapulauka kolekcija 256 plāni, Vējstūru kapulauka kolekcija – 129 plāni u.c. objekti). Projekta apstiprināšanas gadījumā 2021. gadā paredzēts digitalizēt 3500 plānu.
   
 6. Izveidot foto negatīvu un diapozitīvu kolekciju sarakstu, lai tam datu bāzē varētu piesaistīt attiecīgās inventarizētās kolekcijas.
   
 7. Apmeklētāju apkalpošana.
   
 8. Apmācīt studentus darbam zinātnisko materiālu krātuvē.

Projekta darbu veic Arheoloģisko materiālu krātuves vadītāja Silvija Tilko un krājuma glabātājs Aigars Vāvere.

Projekta rezultāts: Realizējot projektu, sakārtojot un digitalizējot unikālo kolekciju krājumus, tiks lietderīgi izmantotas LU Latvijas vēstures institūta reorganizācijas un ERAF projekta realizācijas laikā pavērtās tehniskās iespējas, ļaujot ilgstoši saglabāt Latvijas arheoloģijas un kultūras vēsturei nozīmīgus pirmavotus, nodrošināt to pieejamību zinātniski pētnieciskajam darbam (publikācijām, starptautiskiem projektiem u.tml.), kā arī radīta studējošo interese par darbu zinātnisko materiālu krātuvē.