Projekta nosaukums: Airisas Mērdokas kultūrfilozofiskās esejas. Izdevums latviešu valodā

Projektu īsteno: Filozofijas un socioloģijas institūts

Projekta vadītājs: Solveiga Krūmiņa-Koņkova

Apstiprinātais finansējums: 3 032.00 EUR

Projekta īstenošanas periods: 01.03.2021.–31.12.2021.

Projekta apraksts:

Projekts paredz sagatavot izdošanai un izdot britu/īru rakstnieces un filozofes Airisas Mērdokas ( Iris Murdoch) filozofiskus  un kulturoloģiskus  tekstus latviešu valodā prof.emeritus Jāņa Nameja Vēja tulkojumā. 

A. Mērdoka  bijusi filozofe, Oksfordas universitātes pasniedzēja, analītiskās filozofēšanas manieres tipiska pārstāve un virzītāja. Dažādos laika posmos sacerētās kulturoloģiskās esejas sniedz orģinālus risinājumus 20.–21. gadsimtu mijas estētiskās un ētiskās domas attīstībā, skarot literatūzinātnes, feminisma, pedagoģijas un citus jautājumus. Eseju tulkojums papildināts ar izvērstiem komentāriem, kuru nolūks iezīmēt A. Mērdokas pozīciju vispārējā britu analītiskās filozofijas kontekstā, kas joprojām ir nepietiekami aplūkots lauks latviešu ideju vēstures pētniecībā. Līdzās tam pielikuma veidā iecerēts veidot terminoloģisku tezauru/vārdnīcu,  atsedzot un analizējot atbilstošo jēdzienu latviskošanas semantiskās problēmas. Tādējādi iecerētais krājums varēs kalpot kā mācību līdzeklis plaša spektra kultūrfilozofisko nostādņu iepazīšanai gan akadēmiskajā auditorijā, gan plašākā interesentu lokā.

Par projekta finansējumu tiks segti ar grāmatas izdošanu saistītie pakalpojumi: grāmatas literārā rediģēšana, vāka dizaina izstrāde, maketēšana un tipogrāfija.

Projekta vadītāja LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Solveiga Krūmiņa-Koņkova.

Projekta rezultāts:

Izdots izdevums “Airisas Mērdokas kultūrfilozofiskās esejas”.