Finanšu ekonomika (studiju ilgums: 2 semestri)

Language of instruction: Latvian

Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis ir sagatavot darbam Latvijas un starptautiskajos uzņēmumos un finanšu institūcijās speciālistus ar padziļinātām zināšanām finanšu ekonomikā un nepieciešamām akadēmiskām un profesionālām kompetencēm, nodrošinot iespēju iegūt profesionālo maģistra grādu ar tiesībām turpināt studijas doktorantūrā.

Finanšu inženierija, finanšu risku analīze, finanšu vadība, monetārā politika un ekonomika, lielo datu analīze un prognozējošā modelēšana, finanšu analīzes kvantitatīvās metodes u.c.

Svarīga studiju procesa sastāvdaļa ir prakse, kas saistīta ar dažādiem finanšu ekonomikas jautājumiem. Prakses vietas var būt valsts iestādes, uzņēmumi un bankas Latvijā vai ārzemēs.

Programmas absolventi ir finanšu ekonomisti un analītiķi, finanšu vadītāji banku, uzņēmējdarbības un publiskajā sektorā, pašnodarbinātās personas vai individuālie komersanti. Programmas absolventi iegūst tiesības arī turpināt studijas doktorantūrā.

1 gads; nodarbības notiek 2–3 dienas nedēļā: 1–2 darbdienu vakaros un sestdienās  
Studiju maksa 2024./2025. akadēmiskajā gadā: Latvijas pilsoņiem/ nepilsoņiem, ES/EEZ/Šveices pilsoņiem un ES pastāvīgajiem iedzīvotājiem PLK – 2600 EUR/gadā. Citu valstu pilsoņiem – PLK 2820 EUR/ gadā.
Budžeta vietu nav
Profesionālā maģistra grāds finanšu ekonomikā

Vispārīgie nosacījumi

Iepriekšējā izglītība:

Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) ekonomikā un uzņēmējdarbībā, ekonomikā vai vadībzinātnē, vai tam pielīdzināma izglītība

Konkursa vērtējuma aprēķināšanas formula: vidējā svērtā atzīme (60 x 10 = 600) + noslēguma pārbaudījumu kopējā (vai vidējā) atzīme (40 x 10 = 400)

Papildu nosacījums: dzīves gājuma apraksts (CV)

Studiju metodiķe: Alla Ščukina, 312. telpa, tālr. +371 67034963, e-pasts: alla.scukina@lu.lv