2021. gada 30. jūnija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija šādā sastāvā – Signe Mežinska, priekšsēdētāja, Olga Ošeniece, priekšsēdētājas vietniece, Rasma Mozere, Dace KazākaToms Rostoks, Nikola Ošniece – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem.

Ētikas komisija nolēma:

  1. atzīt, ka LU X fakultātes students/-e ir pārkāpis/-usi LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 6. punktā noteikto godprātības principu, bakalaura darba aizstāvēšanas apelācijas procesā un sūdzībā LU rektoram minot atsevišķus nepatiesus faktus (datumu, kad pasniedzējs/-a X ir nozīmēts/-a par studenta/-es bakalaura darba vadītāju, kā arī apgalvojot, ka saziņa ar pasniedzēju X tika uzsākta tad, kad “līdz bakalaura darba nodošanai bija palikušas tikai 6 dienas”) un negodprātīgi interpretējot faktus par sadarbību ar bakalaura darba vadītāju X (sūdzībā rektoram minot, ka pasniedzējs/-a X ir norādījis/-usi, ka bakalaura darbā “viss uzrakstīts pilnīgi nepareizi”);
  2. ieteikt studentam/-ei turpmāk, sadarbojoties ar LU akadēmisko personālu un īstenojot savas likumiskās tiesības, iesniegt apelācijas un sūdzības, norādīt precīzu informāciju un interpretēt faktus, atbilstoši LU Akadēmiskās ētikas kodeksā definētajam godprātīguma principam.