2021. gada 10. maija sēdē Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas komisija šādā sastāvā – Signe Mežinska, priekšsēdētāja, Olga Ošeniece, priekšsēdētājas vietniece, Rasma Mozere, Dace KazākaDace Raipale, Toms Rostoks, Nikola Ošniece – izskatīja Ētikas komisijai adresēto iesniegumu par iespējamiem akadēmiskās ētikas pārkāpumiem. 

Ētikas komisija nolēma: 

  1. Atzīt, ka x studējošais / - ā savā rīcībā un attieksmē pret studiju biedriem, it īpaši attieksmē pret  x studējošo, ir pārkāpis / -usi LU Akadēmiskās ētikas kodeksa normas - cieņas un koleģialitātes principu un LU Akadēmiskās ētikas kodeksa 3.2.2. un 3.2.6. punktus.  
  2.  Izteikt nosodījumu X studējošajam / -ajai par cieņas un koleģialitātes principa neievērošanu un aicināt turpmāk rīkoties atbilstoši LU Akadēmiskās ētikas kodeksa principiem. 
  3. Aicināt X studējošo izrādīt iniciatīvu un rīkoties, lai veidotu koleģiālas un savstarpēji izpalīdzīgas attiecības ar studiju biedriem, tā veicinot kopīgu akadēmisku mērķu īstenošanu.