Konferences programma

Konferences Valstiski nozīmīgas zinātnes, izglītības, tautsaimniecības un kultūras institūcijas Latvijai programma 9.30 – Reģistrācija 10.00 – 11.00 Ievadsesija Valsts Prezidenta apsveikums LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantu un maģistrantu prezentācija Latvijas valsts un tās institūcijas 1919 LU rektora Mārča Auziņa uzruna LNB direktora Andra Vilka uzruna Sesiju vada LNB direktors Andris Vilks 11.00 – 12.30 Pirmā sesija  Dr. hist. Alberts Varslavāns. 1919. gads – ko spēja veikt Latvijas valsts. Andrejs Žagars. Latvijas Nacionālajai operai 90. Dr. art. Ieva Struka. Latvijas Nacionālais teātris 2009 un... Dr. art. Jānis Kudiņš. Nacionālās kultūras institūcijas simboliskie un pragmatiskie aspekti: Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas pieredze. Ilze Kreituse. Latvijas Mākslas akadēmija globālajos kultūras procesos. Sesiju vada LU prorektors Juris Krūmiņš 12.30 – 13.30 Pusdienu pārtraukums 13.30 – 15.00 Otrā sesija Dr. hist. Valda Pētersone Valsts, tās institūciju un cilvēku atmiņas krātuve: Latvijas Valsts vēstures arhīva pieredze un nākotnes perspektīvas analīze. Mārtiņš Barkāns. Nacionālā ziņu aģentūra Leta Toms Altbergs. Latvijas valsts dzelzceļi. Andris Vilks. Nacionālās bibliotēkas funkciju atdzimšana. Sesiju vada LU asoc. prof. Dr. hist. Vita Zelče