Š. g. 2. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātē (Aspazijas bulvārī 5, Rīgā), un tiešsaistē Zoom, notiks zinātniskais vakars “Baltijas literārās kultūras vēstures aktualitātes no Vācijas, Latvijas un Igaunijas perspektīvas” ar paneļdiskusiju, ko vadīs Beata Paškevica. 

Darba valoda - vācu, ar sinhrono tulkojumu latviešu valodā.  Dalība pasākumā bez maksas.

Pasākums tiek rīkots sadarbībā ar Tartu Universitāti un Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Reģistrēšanās anketa.