Latvijas Universitāte (LU) aicina pacientu pārstāvjus, kā arī garīgās veselības aprūpes, tiesību un ētikas speciālistus trešdien, 15. maijā piedalīties starptautiskā ekspertu seminārā "Piespiešanas identificēšana un mazināšana psihiatrijā: cilvēktiesībās balstīta pieeja un risinājumi".

Ārstniecības personas par dalību seminārā  saņems 8 tālākizglītības punktus.

Dalībnieku skaits klātienē ir ierobežots, tādēļ iespējama attālināta dalība pēc iepriekšējas reģistrācijas. Interesenti aicināti pieteikties līdz 2024. gada 10. maijam, rakstot e-pastu solvita.olsena@lu.lv ar norādi "Fostren pieteikums" un minot vēlamo dalības veidu - klātienē vai attālināti. Ja reģistrēto dalībnieku skaits klātienē būs lielāks par pieļaujamo, organizatori piedāvās attālinātu dalību.

Seminārs notiks trešdien, 15.maijā, LU Zinātņu mājas 301. auditorijā. Pasākumu rīko LU Medicīnas fakultāte Eiropas Savienības "COST" akcijas "FOSTREN" un Latvijas Zinātnes padomes fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta “Cilvēktiesībās balstīta pieeja pacientu ar garīga rakstura traucējumiem un ierobežotu lemtspēju ārstēšanā: tiesiskā, ētiskā un klīniskā perspektīva" ietvarā, projekta Nr. Lzp-2020/1-0397.

Pasākuma programma