2023. gada 13. septembrī plkst. 12.00 Latvijas Universitātes (LU) Promocijas padomes izglītības zinātnēs atklātā sēdē Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 100. auditorijā Olga Vindača aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Assessment of pedagogical competence of academic staff in transformative digital learning context” (Ph. D.) iegūšanai. 

Recenzenti:

  • Dr. paed. Zanda Rubene (Latvijas Universitāte),
  • Dr. paed. Alla Anohina-Naumeca (Rīgas Tehniskā Universitāte),
  • Dr. paed. Svetlana Ušča (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija). 

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.