LU Akadēmiskais apgāds izdevis valodnieka Latvijas Universitātes profesora Andreja Veisberga monogrāfiju “Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava”. 

Monogrāfijas “Tulkojumi latviešu valodā. 16.–20. gadsimta ainava” atvēršana iekļauta Rīgas Grāmatu svētku programmā – tā notiks Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 4. novembrī pulksten 14 pirmā stāva ātrijā.

Autors un LU Akadēmiskais apgāds ielūdz un ar prieku gaidīs visus interesentus!

Šo un citas LU Akadēmiskā apgāda izdotās grāmatas par izdevīgāko cenu var iegādāties LU Akadēmiskajā apgādā Aspazijas bulvārī 5, 132. telpā pie tirdzniecības speciālistes Intas Sakalovskas (mob.: 29333919), vai LU centrālās ēkas informācijas centrā Raiņa bulvārī 19 pirmā stāva vestibilā.