Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas departaments

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un LU sadarbības memorandam pievienojušās vēl 12 pašvaldības un Rīgas Tehniskā universitāte, lai kopīgiem spēkiem veicinātu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Latvijā. Nodomu jaunu pedagogu kvalitatīvai sagatavošanai kopumā apliecinājušas 26 pašvaldības un trīs universitātes.

“Tieši skolotājs ir atslēgas cilvēks, kurš ikdienā soli pa solim veic pārmaiņas sabiedrībā. No tā, cik kvalitatīva un mūsdienīga ir pedagogu sagatavošana, atkarīga mūsu bērnu, sabiedrības un Latvijas nākotne. Mērķtiecīga, vienotā izpratnē balstīta sadarbība starp ministriju, augstākās izglītības mācību iestādēm un pašvaldībām tuvina mūs kvalitatīvas un starptautiski konkurētspējīgas izglītības mērķim, tāpēc man ir gandarījums, ka šai iniciatīvai ir pievienojies absolūtais vairums Latvijas pašvaldību,” uzsvēra izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Vienošanos kvalitatīvas izglītības pieejamības veicināšanai, pedagogu sagatavošanai un profesionālajai pilnveidei, kā arī motivēšanai strādāt profesijā, parakstījušas arī Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Dienvidkurzemes, Dobeles, Gulbenes, Līvānu, Ludzas, Olaines, Preiļu, Saldus, Smiltenes, Tukuma un Valkas novadi, kā arī Daugavpils. Minētās pašvaldības un RTU pievienojušās jau līdz šim memorandu parakstījušajām Aizkraukles, Alūksnes, Ādažu, Bauskas, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Ķekavas, Madonas, Mārupes, Rīgas, Rēzeknes un Ropažu novadiem, kā arī Jelgavas valstspilsētai un Daugavpils Universitātei.

“Liela daļa skolotāju Latvijā ir LU absolventi. Arī tieši šajās dienās LU absolvē vairāk nekā 550 LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes studentu – pirmsskolas, sākumizglītības, angļu valodas u.c. skolotāji. Lai gan lielākais pedagogu skaits tiek sagatavots tieši Rīgā, redzam, arī LU filiāles reģionos dod nozīmīgu pienesumu skolotāju sagatavošanā un kvalifikācijas celšanā. Meklēt risinājumus skolotāju trūkuma novēršanai ir gan universitātes, gan ministrijas uzdevums, kuru var sekmīgi risināt tikai sadarbībā ar novadu pārstāvjiem. LU kā zinātnes universitāte ir noteikusi skolotāju izglītību un ar to saistīto pētniecību kā savu attīstības prioritāti, un arī pašlaik notiekošās pārmaiņas LU struktūrā stiprinās skolotāju izglītības kvalitāti un saikni ar citām daudzveidīgajām universitātes darbības jomām. Drīzumā LU Akadēmiskajā centrā tiks atklāta Rakstu māja, kas kļūs arī par pedagoģijas studentu galveno mītni. Mēs esam gandarīti, ka gatavību strādāt kopā gan jauno pedagogu sagatavošanā, gan esošo pedagogu tālākizglītībā un talantīgo skolēnu atbalstā apliecina tik kupls skaits Latvijas pašvaldību,” pauž LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

Sadarbības memorands ietver vienošanos izveidot bāzes skolas topošo skolotāju mācību praksēm un mentoru iesaistei, centralizētam metodiskajam darbam ar talantīgiem skolēniem un skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei. Vienošanās ietvaros tiks ieviesta visaptveroša skolotāju vakanču datubāze, lai nodrošinātu efektīvu aktuālo brīvo vakanču publiskošanu, to analītiku un veicinātu arī pedagogu īstermiņa nodarbinātību. Memoranda dalībnieki vienojās arī par psiholoģiskā atbalsta sistēmas izveidi skolotājiem un skolēniem. LU apņēmusies veidot studiju programmas sociālajiem pedagogiem, speciālajiem pedagogiem, mūzikas, sporta un vizuālās mākslas skolotājiem. Sadarbības rezultātā gaidāma pedagogu izglītības ieguves ceļu dažādošana, piemērojoties darba tirgus aktuālajām prasībām, tostarp modulāras sistēmas ar pārejām starp studiju programmām universitātēs ieviešana, valsts finansējuma palielinājums skolotāju izglītošanai visās studiju formās un skolotāju sertifikācijas izveide.

Sadarbības memorands ir atvērts dalībnieku loka paplašināšanai arī turpmāk.

Share

Related Content

10 pašvaldības pievienosies IZM un LU sadarbības memorandam par izglītības kvalitātes celšanu
27.02.2024

10 pašvaldības pievienosies IZM un LU sadarbības memorandam par izglītības kvalitātes celšanu

IZM un LU sadarbības memorandam pievienojušās 12 pašvaldības un Daugavpils Universitāte
16.02.2024

IZM un LU sadarbības memorandam pievienojušās 12 pašvaldības un Daugavpils Universitāte

Atslēgas cilvēks ir skolotājs – LU un IZM noslēdz diskusiju ciklu par pedagogu sagatavošanu
12.02.2024

Atslēgas cilvēks ir skolotājs – LU un IZM noslēdz diskusiju ciklu par pedagogu sagatavošanu

LU un IZM diskusiju cikls par pedagogu sagatavošanu turpināsies Rīgā
14.12.2023

LU un IZM diskusiju cikls par pedagogu sagatavošanu turpināsies Rīgā