Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

Lai veicinātu Lietuvas, Latvijas un Igaunijas valstu valodu un kultūras studijas, jau septīto gadu tiek piešķirta Baltijas valstu universitāšu stipendija 2000 eiro apmērā studentiem, kas prot visas trīs valodas. Stipendijas mērķis ir attīstīt pārrobežu sadarbību starp trim Baltijas valstīm un to vadošajām universitātēm – Latvijas Universitāti, Tartu Universitāti un Viļņas Universitāti.

Galvenais priekšnoteikums stipendijas iegūšanai ir Baltijas valstu valodu zināšanas – zināt vienu no trim oficiālajām valstu valodām C1 līmenī, bet abas pārējās – vismaz A2 līmenī. Stipendiju students var izmantot studijām citā universitātē vai arī realizējot kādu citu ar studijām saistītu mērķi.

Pieteikties stipendijai var šo trīs universitāšu visu studiju līmeņu studenti, tai skaitā ārzemju apmaiņas studenti, piedaloties atklātā konkursā. Pirmajā kārtā konkursa dalībniekam vajadzēs uzrakstīt eseju par kādu noteiktu tematu trīs Baltijas valstu valodās. Savukārt pēdējā kārtā tiksies trīs labākie kandidāti no katras universitātes, lai prezentētu sevi un savu piemērotību stipendijas iegūšanai. Tad arī tiks izvēlēts viens stipendijas ieguvējs.

Šogad stipendiju piešķir Tartu Universitāte.

Dalībai konkursā pretendentam līdz 2024. gada 8. janvārim jāiesniedz trīs rakstu darbi, nosūtot uz e-pasta adresi: erika.krautmane@lu.lv.

Vairāk informācijas par pieteikšanos stipendijai un konkursu var izlasīt noteikumos.

Share