© Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitātes Komunikācijas departaments

Iznācis Latvijas Universitātes (LU) 2021. gada publiskais pārskats, kurā apkopota informācija par LU galvenajiem rādītājiem 2021. gadā zinātnē un studijās, kā arī nozīmīgākajiem sasniegumiem un pasākumiem Universitātes dzīvē.

“Pēdējie gadi ikvienam – cilvēkiem, sabiedrībai kopumā, arī mums, augstskolām – ir bijuši neprognozētu izaicinājumu pilni. Esam saskārušies ar situācijām, kurās bija jāmeklē pilnīgi jauni risinājumi un attīstības ceļi. Ceru, ka tos mums palīdzēs atrast arī padome, kura saskaņā ar Augstskolu likumu ir izveidotas visās Latvijas augstskolās un ir uzsākušas savu darbu,” 2021. gada pārskata uzrunā teic LU rektors profesors Indriķis Muižnieks.

“Esmu pārliecināts, ka mūsu kopējā darbā nozīmīgs atskaites punkts bija jaunā Universitātes stratēģija 2021. – 2027. gadam. Tajā par saviem attīstības virzieniem esam noteikuši zinātnes izcilību, studiju attīstību un ieguldījumu sabiedrībā. Mūsu vīzija – Universitāte ir telpa izcilībai, vide attīstībai un laiks atbildībai. LU audzē zinātnes universitātes starptautisko reputāciju, veidojot starpdisciplināru, atvērtu un uz inovācijām vērstu izcilu darba un studiju vidi”, atzīmē rektors.

Gada pārskatā ir iekļauta koncentrēta un uzskatāma informācija par studijām, studiju programmām un uzņemšanu. Tāpat pārskatā zinātnes un pētniecības sadaļā apkopots LU zinātnieku devums zinātnisko publikāciju jomā, panākumi projektos un sadarbībā ar industriju. Gada pārskatā iekļauta informācija par Akadēmiskā centra attīstību, tai skaitā – īstenojot  Rakstu mājas projektu, Universitātes starptautiskiem sasniegumiem un starptautisko sadarbību, sadarbības līgumiem, ko LU noslēgusi gada laikā u.c. Gada pārskatā atrodama informācija arī par LU sporta, kultūras un citām ārpusstudiju aktivitātēm.

Tāpat gada pārskata iespējams iepazīties ar galvenajiem 2021. gada finanšu rādītājiem – ienākumiem, izdevumiem, kā arī par ziedojumiem un to izlietojumu. Noslēgumā iekļauta informācija par 2022. gadā plānotajiem pasākumiem, izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm.

2021. gada publiskais pārskats pieejams elektroniskā formātā.

 

 

Share