Fragments no konferences sekcijas.

Ir noslēdzies projekta “Atbalsts skolotājiem attālinātās mācīšanas radīto izaicinājumu pārvarēšanā” (PERSONA) pirmais posms, kas bija veltīts skolotāju vajadzību apzināšanai Covid-19 krīzes apstākļos, lai izveidotu piemērotu psiholoģiskā atbalsta sistēmu.

9. februārī Latvijas, Lietuvas un Slovākijas partneri prezentēja pētījuma rezultātus Latvijas Universitātes 80. starptautiskās zinātniskās konferences sekcijā “Skolotāja dzīvesspēks: problēmas un risinājumi”. Skolotāju aptaujas (Gajdosova, Petrylute, Svence,2021) atklāja būtiskākās skolotāju problēmas dinamisku pārmaiņu un attālinātu mācību izraisītas pārslodzes situācijā. Relatīvi augsti rādītāji dzīvesspēka skalā (pēc Wagnild&Young) kontrastēja ar pazeminātiem rādītājiem tādās skolotāju sociāli emocionālās veselības skalās kā attiecības ar kolēģiem un atbalsts no skolas vadības (visās valstīs), pašvērtējums (Latvijā) un emocionālā pašregulācija (Lietuva).

Citi sekcijas dalībnieki iepazīstināja ar teorētiskiem un empīriskiem pētījumiem par skolu vadības, mentoru un izglītības politikas iespējām un atbildību pasargāt skolotājus no izdegšanas un profesijas pamešanas Latvijā, Lietuvā un Ungārijā.

Kā būtiskus risinājumus sekcijas dalībnieki piedāvāja idejas par valsts atbalstītu digitālu vai klātienes psiholoģiskā atbalsta mehānismu skolotājiem, lai uzlabotu viņu stresa pārvarēšanas un savstarpēja atbalsta prasmes, skolas kultūras stiprināšanu, uzticības pilnu attiecību veidošanu gan skolas iekšienē, gan sadarbībā ar pašvaldībām, dziļu, eksistenciālu dialogu, mērķtiecīgi plānotu mentora darbu un skolas vadītāja atbildības apzināšanos.

Sekcijas darba rezultāti tiks izmantoti, lai veidotu zinātniski pamatotu eksperimentālu tiešsaistes programmu skolotāju dzīvesspēka stiprināšanai un pārbaudītu to praksē, kā arī apkopotu rekomendācijas izglītības politikas veidotājiem.

Sekcijas laikā tika prezentēti 8 referāti, piedalījās 48 klausītāji – pētnieki, skolotāji, skolu vadītāji un psihologi no  Latvijas, Lietuva un Slovākijas.

Konferences programma un materiāli būs pieejami Projekta mājas lapā: https://www.teacherresilience.lu.lv/

 

Pētījums izstrādāts Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības projektā “Atbalsts skolotājiem attālinātās mācīšanas radīto izaicinājumu pārvarēšanā” (PERSONA) Nr 2020-1-LV01-KA226-SCH-094599.

Share