Noslēdzies konferenču cikls sākumskolas skolotājiem “STEM SKOLĀ. UZDRĪKSTOS, DOMĀJU, RADU!”

   Līdz ar konferenci 2021. gada 13. novembrī noslēdzās projekta “Prātnieku laboratorija” ietvaros veidotais reģionālo konferenču- mācību praktisko darbnīcu, cikls “STEM skolā. Uzdrīkstos, domāju, radu!”. Mērķauditorija bija sākumskolas skolotāji, un esam patiesi gandarīti par skolotāju lielo interesi un līdzdarbošanos visās aktivitātēs. 
   Konferences tika organizētas sadarbībā ar LU Fondu un Valmieras, Gulbenes, Ventspils, Ogres novada un Talsu novada izglītības pārvaldēm, kā arī ar Siguldas Valsts ģimnāziju.
   Konferences pirmajā daļā STEM kontekstā kopīgi ar skolotājiem domājām un analizējām, ko nozīmē mācīt skolēnus domāt dziļāk, kā to var ieraudzīt, izmantojot datus, un tajos balstīt mācīšanās plānošanu. Meklējām atbildes uz jautājumiem, vai un kā noticam tam, ka katrs skolēns var, un kā atbalstām skolēnu mācīšanos un iedziļināšanos. 
Konferences otrajā daļā bija iespēja piedalīties trīs darbnīcās  - Kā veidot labu mācību uzdevumu izpratnes padziļināšanai, Kā tikt dziļāk, apgūstot dabaszinības, un Kā mācīt prasmi matemātikā, lai domātu dziļāk. Tajās tika apskatīti labās prakses piemēri, kā veidot uzdevumus skolēnu izpratnes padziļināšanai, kā mācīt prasmes un attīstīt skolēnu spēju rīkoties arī jaunās un nezināmās situācijās, kā prasme skaidrot un argumentēt palīdz attīstīt skolēnu izpratni.

Skolotāju atsauksmes pēc konferences:
Raksturojiet noderīgāko, ko noteikti iekļausiet savā pedagoģiskajā praksē.

  • Ļoti vērtīgi pavadīts laiks. Noteikti mēģināšu piedomāt par atgriezenisko saiti, lai skolēni varētu justies emocionāli labāk un patīkamāk. Radās labāka izpratne par uzdevumu veidošanu, kā tos padarīt "dziļākus". 
  • Uzdrīkstēties! Noteikti dziļo uzdevumu veidošana, lai mācītu bērnus lasīt ar izpratni un domāt.
  • Pozitīvas AS sniegšana skolēniem, tēmas izpratne caur modelēšanu, praktiskajiem darbiem, sarunas veidošana ar skolēnu (uzvedinošu jautājumu uzdošana).
  • Jāļauj ikvienam bērnam paredzēt, prasmīgi pielietot savas zināšanas un pieredzi. Pedagogam jāiedrošina bērnu, jāļauj kļūdīties, jāiemāca domāt un veikt secinājumus.
  • Prātnieku laboratorijas materiālu izpēte un izmantošana ikdienas darbā.

 Dienas atziņa

  •  Skolēniem jāļauj runāt, izteikt savu viedokli, darboties radoši, domāt radoši, izmantojot dažādus uzdevumus. Izrēķināt, izpildīt dažādus uzdevumus var dažādos veidos, nav tikai viena vienīga pareiza atbilde.
  •  Darot, iedrošinot, dodot AS, var panākt milzīgu progresu bērna izaugsmē. 
  •  Pacietīgi un pašvadīti nonākt līdz lietu atklāsmei, izprotot to.
  •  Mazāk ir labāk. Vajag rakt dziļāk, nevis pārskriet seklumam.
  •  Man ļoti patika teiciens "jāizdimdina prieks"', tas attiecas gan uz skolēniem, gan skolotājiem.

Ja Jums rodas interese organizēt līdzīgu konferenci sākumskolas skolotājiem savā skolā vai pašvaldībā, rakstiet vai zvaniet mums  - LU SIIC projektu koordinatorei Sandrai Krūmiņai, sandra.krumina@lu.lv, tālrunis  (+371) 67033741, mob. tālrunis: (+371) 29222397. 

Share

Related Content