2021. gada 25. janvārī septiņu FORTHEM alianses partneru augstskolu rektori pulcējās tiešsaistē, lai parakstītu FORTHEM alianses statūtus un apspriestu alianses lielākos izaicinājumus.

Sanāksmi atklāja Maincas Johannesa Gūtenbergas universitātes prezidents profesors Georgs Kraušs, kurš sveica dalībniekus un iepazīstināja ar ceremonijas darba kārtību. Pēc apsveikumiem partneru uzniversitāšu rektori apmainījās idejām par FORTHEM alianses plānu un aktivitāšu nozīmi viņu universitātēs. Tā kā viens no galvenajiem FORTHEM mērķiem ir daudzvalodība, šī sanāksmes daļa notika septiņās valsts valodās.

FORTHEM alianses statūtu mērķis ir kalpot par juridisko pamatu jauna Eiropas Universitātes modeļa izstrādei partneru universitāšu labā. Šis dokuments atspoguļo FORTHEM alianses pārvaldes struktūru un vadības struktūru mērķus, kā arī lēmumu pieņemšanas procedūras, partneru pienākumus, valodas politiku un citus jautājumus. Statūti respektē FORTHEM locekļu tiesības un veicinās turpmāku stabilitāti, uzticību un panākumiem bagātas attiecības.

Pēc svinīgās FORTHEM alianses statūtu parakstīšanas brīža vadītāji turpināja diskusijas par divām būtiskām tēmām, proti, lielāko FORTHEM izaicinājumu un iespējamiem šo izaicinājumu risinājumiem.

Opoles universitātes rektors prof. Mareks Masņiks pieminēja kopīgas pētniecības infrastruktūras nozīmi kopīgu pētījumu veiksmīgai attīstībai un jautāja, kā FORTHEM varētu dot lielāku ieguldījumu, lai ietekmētu kopienas, pilsētas un reģionus; Burgundijas universitātes prezidents prof. Vinsents Tomass uzsvēra novatorisku mobilitātes aktivitāšu nozīmi, apvienojot studentus un darbiniekus prasmju uzlabošanā, zināšanu paplašināšanā un labākas savstarpējās sapratnes iegūšanā. Palermo universitātes rektors, prof. Fabrizio Micari ierosināja pievērst lielāku uzmanību digitālajām prasmēm, jo tās ir ārkārtīgi būtiskas nākotnes mācībām; Prof. Georgs Kraušs, Johanesa Gūtenbergas universitātes Maincas prezidents, norādīja, ka būtu jāņem vērā diskusijas par Eiropas grādu kā instrumentu, kas kalpo, lai uzlabotu mācīšanos un mikrokredītpunktus kā elastīgāku mācību iespēju. Valensijas universitātes rektore, prof. Marija Vicenta Mestre Eskrivā identificēja akadēmisko izcilību kā galveno FORTHEM alianses izaicinājumu un atzīmēja, ka visiem partneriem jābūt vienotiem, meklējot labākos risinājumus; Jiveskilas universitātes rektors prof. Keijo Hempeläinen uzsvēra, ka partneru augstskolu studentu un darbinieku aktīva iesaistīšanās FORTHEM aktivitātēs ir nopietns priekšnoteikums veiksmīgai alianses attīstībai, un Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks uzsvēra alianses nākotnes ilgtspējības izaicinājumu.

Sanāksmes dalībnieki novērtēja konstruktīvo dialogu un paziņoja, ka parakstītie FORTHEM statūti un diskusijas palīdz panākumiem bagātai sadarbībai starp FORTHEM alianses locekļiem.

Share

Related Content

LU piedalās Forthem alianses seminārā par diskrimināciju
27.04.2021

LU piedalās Forthem alianses seminārā par diskrimināciju