Foto: Toms Grīnbergs, Latvijas Universitāte

Studētgribētājiem aizvien ir iespēja pieteikties Latvijas lielākajā universitātē gan maksas, gan valsts apmaksātām studiju vietām vairāk nekā 90 dažādās studiju programmās.

Pieteikties studijām iespējams gan Latvijas Universitātes (LU) fakultātēs, gan arī astoņās reģionālajās filiālēs. Uzņemšana turpinās trīs koledžas līmeņa studiju programmās, 41 bakalaura līmeņa studiju programmā un 50 maģistra līmeņa studiju programmās. Vairāk par pieejamām studiju programmām un pieteikšanās kārtību LU vietnē.

Bakalaura un koledžas līmeņa studijās budžeta vietas pieejamas:

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē:

 • Informātikas un programmēšanas skolotāja studiju programmā
 • Mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotāja studiju programmā
 • Vācu valodas skolotāja studiju programmā

Humanitāro zinātņu fakultātē:

 • Klasiskās filoloģijas studiju programmā
 • Somugru studiju studiju programmā
 • Baltu filoloģijas studiju programā

Teoloģijas fakultātē:

 • Teoloģijas un reliģiju zinātnes studiju programmā

Ķīmijas fakultātē:

 • Dabaszinātņu un informācijas tehnoloģijas skolotāja studiju programmā

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē:

 • Optometrijas studiju programmā
 • Matemātikas studiju programmā
 • Matemātiķa-statistiķa studiju programmā
 • Fizikas studiju programmā

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē:

 • Ģeoloģijas studiju programmā
 • Ģeogrāfijas studiju programmā

Sociālo zinātņu fakultātē:

 • Informācijas pārvaldības studiju programmā

Maģistra līmeņa studijās budžeta vietas pieejamas:

Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē:

 • Izglītības zinātnes studiju programmā
 • Pedagoģijas studiju programmā

Humanitāro zinātņu fakultātē:

 • Baltu filoloģijas studiju programmā
 • Baltijas jūras reģiona studiju programmā
 • Krievu filoloģijas studiju programmā
 • Angļu filoloģijas studiju programmā
 • Klasiskās filoloģijas studiju programmā
 • Orientālistikas studiju programmā
 • Vācu filoloģijas studiju programmā

Bioloģijas fakultātē:

 • Bioloģijas studiju programmā

Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē:

 • Fizikas studiju programmā
 • Matemātikas studiju programmā

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē:

 • Ģeogrāfijas studiju programmā
 • Ģeoloģijas studiju programmā
 • Vides zinātņu studiju programmā

Vēstures un filozofijas fakultātē:

 • Vēstures studiju programmā
 • Filozofijas studiju programmā

Datorikas fakultātē:

 • Datorzinātņu studiju programmā

Sociālo zinātņu fakultātē:

 • Bibliotēkzinātnes un informācijas studiju programmā

Ķīmijas fakultātē:

 • Ķīmijas studiju programmā

Savukārt šonedēļ sākusies pieteikumu iesniegšana arī doktorantūras studijām Latvijas Universitātē. Doktorantūras studijas ir iespēja apliecināt savas spējas zinātniskajā darbībā, kā arī iespēja paplašināt redzesloku izvēlētajā nozarē un palūkoties uz pasaulē notiekošo caur zinātnes prizmu.

Share

Related Content

Nenokavē iespēju pieteikties studijām Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē!
16.08.2019

Nenokavē iespēju pieteikties studijām Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātē!