17. maijā, piektdien, Latvijas Universitātes (LU) Jauno tehnoloģiju un inovāciju dienas ietvaros plkst. 16.00 LU Akadēmiskā centra Zinātņu mājā, 207. auditorijā, Jelgavas ielā 3 notiks LU jauno studiju programmu atvēršanas svētki kopā ar sadarbības partneriem.

“Sekojot tendencēm darba tirgū, tautsaimniecībā un sabiedrībā kopumā, Latvijas Universitāte ir izstrādājusi 5 jaunas starpdisciplināras studiju programmas. Jauno studiju programmu izveides procesā liela nozīme bija sociālo partneru: darba devēju, nozaru asociāciju, pašvaldību un citu ieinteresēto pušu iesaistei, rekomendācijām un novērtējumam. Līdz ar to sākot jau ar 2019./2020. ak. gadu studēt gribētājiem būs iespēja studēt jaunās, interesantās un modernās studiju programmās koledžas, bakalaura un maģistra līmeņos,” par jaunajām studiju programmām stāsta LU Studiju departamenta direktore Agnese Līgotne.

Turpmāk LU piedāvās jaunu koledžas līmeņa studiju programmu, kas būs pieejama arī LU filiālēs – Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā un Tukumā:

  • Sporta treneris - studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstoši nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām.

Būs iespēja studēt trīs jaunās bakalaura studiju programmās:

  • Arodveselība un drošība darbā – profesionālā studiju programma izstrādāta, balstoties uz darba aizsardzības vecākā speciālista profesijas standartu, kā arī ņemot vērā jaunākos OSHA-EU organizēto pētījumu rezultātus par tendencēm darba vides risku attīstībā un EK norādes uz prioritātēm.
  •  “Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība – studiju programma piedāvā starpdisciplināras sporta studijas, ko veido trīs aktuāli studiju bloki: sporta joma, tehnoloģijas un sabiedrības veselības, kas savstarpēji mijiedarbojoties papildina viens otru, piemēram, tehnoloģiju izmantošana sportā, sporta loma sabiedrības veselībā, utml.
  • Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas – programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus datorzinātņu jomas līderus, kuri izmantojot tehnoloģijas, spēs sniegt būtisku pievienoto vērtību ikvienai organizācijai. Tā ir izcilības studiju programma sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti un Bufalo.

Tāpat LU piedāvās vienu jaunu maģistra studiju programmu Sporta zinātne, kura ir unikāla Latvijā ar to, ka tās realizācijā iesaistītas vairākas zinātņu nozaru grupas – medicīnas un dzīvības zinātņu, sociālo un tiesību zinātņu, kā arī eksakto zinātņu nozaru grupas.

Studijas šajās programmās sāksies no šī gada septembra, savukārt pieteikties studijām varēs no 2. jūlija.

Laipni aicināti mediju pārstāvji!

Share

Related Content

17. maijā norisināsies Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena
03.05.2019

17. maijā norisināsies Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena