Piektdien, 10. maijā, Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars” pulcējās akadēmiskās vides, uzņēmējdarbības, pašvaldības un sabiedrības pārstāvji, lai diskusijā apspriestu viedo tehnoloģiju pieaugošo nozīmi uz ražošanu, tautsaimniecību un pilsētas pārvaldības procesiem. Notikušās konferences tēma bija “Tautsaimniecības izaugsme digitalizācijas laikmetā. Latvijas attīstības centru iespējas un izaicinājumi.”

Latvijas Universitātes (LU) profesors Gundars Bērziņš ar novēlējumu atrast lielo nākotnes redzējumu atklāja lasījumu ciklu. Pirmais ar uzrunu uzstājās Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis, vēršot uzmanību inovatīvu ideju un to attīstību nozīmei. “Ir svarīgi, ka inovatīvas idejas pamana uzņēmēji, tās pārtop inovatīvos produktos, kurus, savukārt, tālāk varam lietot mēs,” skaidroja J. Vilnītis.

Par digitalizācijas procesiem pasaulē, nākotnes redzējumu un pārmaiņām, kas saistītas ar digitalizāciju un nepieciešamas, lai Latvija būtu viena no inovatīvākajām Eiropas valstīm, stāstīja nākamais referents – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. “Robotizācija un digitalizācija nav nākotnes lietas, tas notiek jau tagad, mūsdienās, un Latvija ir viena no tām valstīm, kuras potenciālā ir kustēties inovācijām līdzi,” skaidroja ministrs. Papildus J. Pūce iezīmēja arī problēmas un dažādus redzējumus aktuālajam tematam – valsts attīstībai.

Latvijas Universitātes profesors Mārcis Auziņš konferencē izteica pateicības vārdus uzņēmumiem un sadarbības partneriem par veiksmīgu sadarbību un kopīgi paveikto darbu. Konferences gaitā profesors interesentiem izklāstīja reģionālās attīstības un digitalizācijas procesu mijiedarbību ikdienā. Par datu aizsardzību un drošību profesors stāstīja: “Digitalizācija ir daudz sarežģītāks temats, nekā ikdienā domājam. Pašlaik šo terminu mēs uztveram kā patērētāji, bet ir nepieciešams domāt ne tikai par iespējām, ko digitalizācija rada, bet arī izaicinājumiem, piemēram, datu drošība.”

Konferencē ar lasījumu uzstājās arī LU rektors Indriķis Muižnieks, stāstot par šī un nākamo gadu attīstības plāniem izglītībā un digitālajā pasaulē. “Ja runājam par stabilitāti un attīstību, tad universitātes ir vienas no tiem attīstības centriem, uz kuriem mūsu sabiedrība un kultūra daudzu gadsimtu laikā ir paļāvusies. Tieši universitātes ir centri, kuros paātrinājums un attīstība ir skaidri un ātri sasniedzami,” skaidroja rektors. I. Muižnieks savā lasījumā iezīmēja vēsturisko skatījumu par to, cik nozīmīga ir izglītība un tās pilnvērtīga attīstība.

Viens no konferences referentiem bija arī Pārresoru koordinācijas centra vadītājs Pēteris Vilks, kurš auditorijai sniedza redzējumu gan par to, kā no pārmaiņu pircējiem un radītājiem nonākt pie reāla rezultāta, gan par pakalpojumiem un to patērēšanas paradumiem Latvijas sabiedrībā.

Uldis Sesks, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks, stāstīja par nākotnes plāniem Liepājā un mērķiem veidot mūsdienīgu ražošanas un tautsaimniecības vidi, bet IT speciāliste un programmētāja Agate Ambulte ar motivējošu un enerģisku stāstījumu auditoriju informēja par to, cik nozīmīgi ir attīstīt IT nozari un veicināt jaunās paaudzes interesi attīstības jautājumos. “Ir svarīgi panākt, lai jaunajai paaudzei degtu acis uz IT nozari, lai valstī būtu iespējams panākt jaunus tehnoloģiju un attīstības apvāršņus,” norādīja A. Ambulte.

Arī daudzi citi eksperti konferencē diskutēja par mūsdienu panākumiem, kas neiespējami bez zināšanām par jaunajām tehnoloģijām un to prasmīgas pielietošanas visdažādākajās sfērās. Konferences noslēgumā tās dalībnieki diskutēja par jaunajiem izaicinājumiem tehnoloģiju nozarē.

“Latvijas Universitāte turpina reģionālo konferenču ciklu, un tas ir īpaši svarīgi, jo mēs pierādām, ka esam Latvijas, ne tikai Rīgas universitāte. Tas īpaši pierādījies pēdējos gados – mums jau ir astoņas filiāles ārpus Rīgas. Savukārt konferences tēma par digitalizāciju ir ļoti svarīga, jo tā ir ne tikai moderna un aktuāla tēma, bet ir jāspēj runāt arī par to, kā rīkoties ar digitālajiem rīkiem un kā panākt, lai digitalizācija nestu reālu labumu Latvijas attīstībā. Par to visu šajā konferencē runāja diskusijas dalībnieki, un ar lielu gandarījumu varu atzīmēt, ka tie ir Universitātes vai nu esošie, vai bijušie mācībspēki un absolventi,” pēc konferences pauda Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks.

Pasākuma mērķis bija identificēt tos panākumu faktors, kas ļauj tādiem attīstības centriem, kā, piemēram, Liepāja, būt konkurētspējīgiem un nozīmīgiem globālas ekonomikas dalībniekiem, vienlaikus panākot iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošanos, īpašu uzsvaru liekot uz vispārējas digitalizācijas attīstības radīto iespēju identificēšanu.

Paredzams, ka konference rosinās reģionu pārstāvjus aktīvāk piedalīties un iesaistīties valsts ilgtspējas veidošanā, palīdzēs piesaistīt Latvijas Universitātei un akadēmiskajai saimei kopumā jaunus un spēcīgus pētniekus un studentus no reģioniem.

Konferenci varēja skatīt klātienē un tiešraidē “LMT Straumē”, kā arī LU tīmekļvietnē.

Konferences organizācijā kopā ar biedrību “Latvijas Formula 2050” un Latvijas Universitāti piedalījās Pārresoru koordinācijas centrs, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Liepājas pilsētas pašvaldība un AS “SEB banka”.

VIDEO

Share