Pašreiz Latvijas Universitātē (LU) noris akadēmiskās ētikas normatīvu pārskatīšanas pirmais posms, kurā jau apzināta turpmākā godīguma veicināšanas gaita un nepieciešamie uzdevumi LU Akadēmiskā ētikas kodeksa pilnveidei.

“Akadēmiskā godīguma sistēmas darbībai nepieciešama normatīvo aktu sakārtošana un procesa sistemātiska koordinēšana. Taču, lai sistēma netiktu uzskatīta par formalitāti, ieteicams izstrādāt testus un informatīvu materiālu e-studijās Latvijas Universitātes personāla zināšanu pārbaudei, kas, piemēram, aizpildāms, uzsākot studijas un darba attiecības,” skaidro LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas vadītāja Jūlija Stare.

Līdz 2019. gada rudenim ir iecerēts papildināt akadēmiskās ētikas pamatprincipus, tai skaitā ar zinātniskās ētikas principiem. Tāpat iecerēts izstrādāt studējošo rīcības vadlīnijas akadēmiskās ētikas pārkāpumu gadījumā.

Papildus paredzēts Latvijas Universitātes iekšējos normatīvajos aktos iestrādāt ārējo normatīvo aktu prasības, tai skaitā, Trauksmes celšanas likumu, kas jau ir spēkā no 2019. gada 1. maija. 

Ietverot informāciju par personas aizsardzību, tiks papildināta Latvijas Universitātes personāla iesniegumu iesniegšanas un ziņošanas par akadēmiskās ētikas principu pārkāpumiem noteiktā rīcība.

LU Akadēmiskās ētikas kodeksā tiks izstrādāta jauna nodaļa par Latvijas Universitātes personāla izglītošanu, paredzot Latvijas Universitātes administrācijas rīcību izpratnes veicināšanā par akadēmiskā godīguma prasību ievērošanu, organizējot skaidrojošos un popularizējošus pasākumus.

LU Akadēmiskā ētikas kodeksa pilnveidi īsteno Latvijas Universitātes Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programma kā vienu no aktivitātēm, kas norisinās pateicoties Eiropas Sociālā fonda atbalstam Latvijas Universitātes īstenotam projektam SAM 8.2.3. “Labākas pārvaldības nodrošināšana Latvijas Universitātē”.

Share