Foto: Toms Grīnbergs

21. martā norisinājās Latvijas Universitātes (LU) Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma projekta “Tehnoloģiju māja” sanāksme, kurā tika prezentēti un pārrunāti vairāki pakalpojumu piemēri, kas varētu būt pieejami Tehnoloģiju mājā.

LU rektors Indriķis Muižnieks sanāksmes dalībniekus iepazīstināja ar LU un Eiropas Investīciju bankas juridisko ietvaru Akadēmiskā Centra attīstības programmas III posma projektu realizācijā, projektu pamatuzdevumu laika grafiku, kā arī pastāstīja par esošā sadarbības modeļa ietvaros noteikto projekta partneru iesaisti konkrētu projektu mērķu realizācijā.

Sanāksmē pārrunāja iespējamos Tehnoloģiju mājas pakalpojumus un to nodrošināšanai nepieciešamo infrastruktūru, tika piedāvāti vairāki priekšlikumi.

Mārcis Leja, Ģirts Šķenderis, Reinis Vangravs un Arnis Kiršners iepazīstināja ar savām idejām, piemēram, par iespējamo biobankas biznesa modeli. Viņi pastāstīja, ko vajadzētu ietvert laboratoriskajā bāzē, kā arī stāstīja par bioinformātiku un IT risinājumiem, norādot iespējamos risinājumus un metodiku liela datu apjoma apstrādē un iepazīstināja ar nepieciešamo iekārtu sarakstu šī virziena mērķu sasniegšanai.

Bioloģijas institūts piedāvāja savu piemēru produktu – VITO augu barība. Lai produkta izstrādes procesu padarītu maksimāli efektīvu, būtu nepieciešams Tehnoloģiju mājā izveidot produkta testēšanas vidi – siltumnīcu kā testa modeli priekš lielām ražošanas siltumnīcām.  

Kā vēl viens priekšlikums tika minēts izvērtēt iespēju Tehnoloģiju mājā izveidot Biotekstila materiālu inovāciju un attīstības centru, kā arī Baltijas dzintara izpētes centru.

Dalībniekus iepazīstināja ar biofarmaceitisko preparātu būtību, tirgus attīstības tendenču prognozēm, produkta ceļu līdz tirgum laika un izmaksu izteikmsē, kā arī nepieciešamās infrastruktūras raksturojumu.  

Viens no priekšlikumiem bija Izotopu attiecības un hibrīda masspektrometrijas izcilības centra izveide. Vadims Bartkevičs iepazīstināja ar izotopu attiecības masspektrometrijas pielietojuma piemēriem, potenciālo klientu loku Latvijā, kur starp klientiem minēja farmācijas uzņēmumus, pārtikas ražošanas uzņēmumus, PVD, Augu aizsardzības dienestu, Institūtu “BIOR”, Vides laboratorijas un inspekcijas pārstāvjus, sporta federācijas u.c. Aplēses liecina, ka potenciālā tirgus apmērs varētu būt 300 – 400 tūkst. EUR gadā.

Kā vēl viens priekšlikums bija funkcionālās materiālu izstrādes un raksturošanas laboratorijas izveide. Sanāksmē tika aplūkoti trīs iespējamo pakalpojumu bloki, definētas katra pakalpojuma bloka realizācijai nepieciešamās iekārtas, potenciālo klientu loks un nākotnes perspektīvas.

Nākošā LU Akadēmiskā centra attīstības programmas III posma “Tehnoloģiju māja” sanāksme paredzēta 5. aprīlī.

Sanāksmē piedalījās: Indriķis Muižnieks, Mārcis Leja, Artūrs Zariņš, Vjačeslavs Kaščejevs, Mārtiņš Borodušķis, Artis Krūziņš, Kārlis Muižnieks, Antons Kolodinskis, Agris Bērziņš, Ina Mežiņa – Mamajeva, Egils Stalidzāns, Andris Actiņš, Ilze Grante, Oļesja Starkova, Inguna Karlsone, Inna Romānova, Uga Dumpis, Dace Grauda, Arturs Vīksna, Kristaps Jaudzems, Vadims Bartkevičs, Anda Prikšāne, Māris Zvaigzne, Vadims Šakels, Tālivaldis Freivalds, Kārlis Pleiko, Inga Šīrante, Donāts Erts, Armands Vīgants, Līga Jankevica, Elīna Pajuste, Gunta Rača, Ieva Apsīte, Vaira Obuka, Mikus Milgrāvis, Toms Beinerts, , Ilona Aleksandroviča, Reinis Vangravs, Andris Jakovičs, Laila Kundziņa, Gundars Bērziņš, Linda Daniela, Gunārs Silabriedis, Edgars Sūna, Arnolds Ūbelis.

Share