Aicinām doktorantus, zinātniskā grāda pretendentus un maģistrantus pieteikties doktorantūras skolā "Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte" līdz šī gada 15. oktobrim.

Doktorantūras skolas mērķis ir veidot starpdisciplināru doktorantūras un maģistratūras studentu un akadēmiskā personāla grupu, apvienojot tajā bioloģijas, ģeogrāfijas, vides zinātnes, ģeoloģijas, ķīmijas un mežzinātnes nozaru pārstāvjus, lai veiktu kompleksu izvirzīto zinātnisko problēmu analīzi un nodrošinātu augstas kvalitātes doktora un maģistra darbu izstrādi. Kritēriji uzņemšanai doktorantūras skolā:
  • Zinātniskās iestrādes - piedalīšanās konferencēs, publikācijas, dalība projektos (skolas vadības padome vērtēs pretendentus pēc CV sniegtās informācijas);
  • Maģistra/promocijas darba tēmas atbilstība skolas pētījumu virzieniem (skolas vadības padome vērtēs tēmas aprakstu).
Pretendentiem līdz 15. oktobrim jāaizpilda pieteikuma dokumenti – pieteikuma anketa, CV (1. pielikums ) un tēmas apraksts (2. pielikums doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem, 3. pielikums   maģistrantiem) un jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi ilze.priedniece@lu.lv, kā arī parakstīti oriģināli jāiesniedz Dagmārai Čakstiņai LU Akadēmiskā centra Dabas mājā Rīgā, Jelgavas ielā 1, Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras 511. telpā. Plašāka informācija pieejama šeit. Papildu informācijai sazinieties ar Jānis Priednieku (tālr. 29365593 vai e-pastā janis.priednieks@lu.lv).

Share