SUSPLACE komanda strādā pie kopīgi sasniedzamajiem projekta rezultātiem. Foto: Job van den Berg.

Septembra pēdējā nedēļā Latvijas Universitātē (LU) notiek Eiropas Komisijas finansētās Marijas Sklodovskas-Kirī programmā SUSPLACE noslēdzošās jauno pētnieku apmācības.

SUSPLACE programma ir saīsinājums no sustainable place shaping jeb ilgtspējīgu vietu veidošana un tās mērķis ir sagatavot 15 ilgtspējības zinātniekus sešās dažādās Eiropas Universitātēs Nīderlandē, Beļģijā, Velsā, Portugālē, Somijā un Latvijā.  Apmācības Rīgā ietver jauno pētnieku sagatavoto publikāciju analīzi, pētījuma procesā sastapto problēmu risinājumu meklējumus, tālākās karjeras attīstības plānošanu, kā arī visu konsorcija dalībnieku diskusiju par kopēji sasniedzamajiem programmas rezultātiem un gatavošanos nākošā gada noslēdzošajai konferencei Tamperē, Somijā. Kā īpašs notikums jāuzsver politikas plānošanas seminārs piektdienā kopā ar projekta partneri Kalnciema Kvartālu, kurā tiks meklēti praktiski ieteikumi un rīcībpolitikas priekšlikumi Āgenskalna tirgus ilgtspējīgai attīstībai un radošai revitalizācijai. Āgenskalna tirgus atjaunošanas process ir šobrīd aktuāls un nebijis precedents Rīgas pilsētā, kura attīstības modelēšanā kopā ar dažādu jomu speciālistiem iesaistīties arī SUSPLACE komanda. Vairāk par projektu varat uzzināt šeit, kā arī sociālo tīklu profilā. 

Share